1
00:00:12,458 --> 00:00:15,178
FANFÁRY

2
00:00:25,178 --> 00:00:31,338
Moji pánové a dámy, dnes si vaše
královna vybere svého bojovníka.

3
00:00:31,538 --> 00:00:34,898
Ten se bude bít
nejenom za její čest,

4
00:00:35,058 --> 00:00:37,778
ale i o svůj titul.

5
00:00:39,178 --> 00:00:43,578
Ale pouze tehdy, když porazí
kapitána mé gardy sira Horace,

6
00:00:43,738 --> 00:00:46,458
zvaného Černého.

7
00:00:54,738 --> 00:00:58,498
Sire Williame,
budeš se bít za mou čest?

8
00:00:58,658 --> 00:01:01,298
Na smrt, Veličenstvo.

9
00:01:01,818 --> 00:01:04,538
Doufejme, že na to nedojde.

10
00:01:06,058 --> 00:01:08,858
Sir William je můj bojovník.

11
00:01:14,658 --> 00:01:16,578
Útoč z jeho levé strany.

12
00:01:16,738 --> 00:01:21,778
Viděla jsem, jak mu panoš ráno
ovazoval to rameno.

13
00:01:23,018 --> 00:01:28,778
-Přeji ti štěstí a sílu.
-Ano, toho bude třeba co nejvíc.

14
00:01:28,938 --> 00:01:31,658
FANFÁRY

15
00:01:33,618 --> 00:01:37,778
Kapitán mé gardy
sir Horace zvaný Černý!

16
00:01:45,378 --> 00:01:48,098
NEVRLÉ ZAMRUČENÍ

17
00:01:53,098 --> 00:01:55,018
ZAVRČENÍ

18
00:01:55,178 --> 00:01:59,578
Vážně nechcete znovu uvážit
svou volbu, královno?

19
00:01:59,698 --> 00:02:02,338
Věřím svojí volbě, králi.

20
00:02:04,738 --> 00:02:07,378
VRČENÍ

21
00:02:09,738 --> 00:02:15,978
SMÍCH PUBLIKA Rytíři, v uznávané
tradici naší země - do útoku!

22
00:02:42,058 --> 00:02:46,618
Obávám se,
že jste vybrala špatně, má lásko.

23
00:03:41,058 --> 00:03:45,058
........