1
00:00:01,101 --> 00:00:08,100
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,901 --> 00:00:15,601
"Strach je skvělou motivací."

3
00:00:17,502 --> 00:00:19,602
<i>Konflikt s koncem v nedohlednu!</i>

4
00:00:19,603 --> 00:00:23,403
<i>Celá galaxie stále více
upadá do sevření války.</i>

5
00:00:23,404 --> 00:00:26,304
<i>Zatímco klonovaní vojáci trpí
těžké ztráty alarmujícím tempem,</i>

6
00:00:26,305 --> 00:00:31,605
<i>v Galaktickém senátu se koná krizové
zasedání k projednání skutečné ceny války....</i>

7
00:00:31,706 --> 00:00:33,906
Klid!
Klid!

8
00:00:34,407 --> 00:00:37,307
Nechte senátora Saama domluvit.

9
00:00:37,308 --> 00:00:41,408
Zde už se nejedná o filozofii.
Je zapotřebí více vojáků!

10
00:00:41,409 --> 00:00:45,509
Republika si nemůže dovolit nechat
separatisty získat další území.

11
00:00:45,510 --> 00:00:49,710
Naši generálové nás informují, že si naši
vojáci na frontě počínají statečně.

12
00:00:49,711 --> 00:00:52,711
Co si nemůžeme dovolit,
je být nezodpovědní.

13
00:00:52,712 --> 00:00:56,612
Republika je z důvodu této
války na pokraji bankrotu.

14
00:00:59,413 --> 00:01:02,513
Bankrot není nevyhnutelný,
mí přátelé.

15
00:01:02,514 --> 00:01:06,714
Pokud necháme projít návrh zákona senátora
Saama na posunutí úvěrových limitů,

16
00:01:06,715 --> 00:01:09,615
získáme přístup k novým potřebným
finančním prostředkům.

17
00:01:09,616 --> 00:01:13,216
Ale neznamená tento návrh zákona v
podstatě deregulaci bank?

18
00:01:13,217 --> 00:01:17,717
To je jen malá cena za možnost
financování války, že ano?

19
00:01:17,718 --> 00:01:20,818
- Musíme ve válce pokračovat!
- Předložte ten návrh zákona!

20
00:01:20,919 --> 00:01:23,519
Musíme ve válce pokračovat!

21
00:01:23,619 --> 00:01:24,819
Členové Senátu!

22
........