1
00:16:16,709 --> 00:16:17,881
Čo?

2
00:16:17,943 --> 00:16:19,616
Kto má oslíka?

3
00:16:19,678 --> 00:16:21,385
Zase nám spadol.

4
00:16:22,881 --> 00:16:25,259
Spadol mu.
Znova sa obleč.

5
00:16:29,188 --> 00:16:30,667
Ach, jaj.

6
00:16:31,323 --> 00:16:33,496
Je to dobré?
Chutí dobre?

7
00:22:13,432 --> 00:22:15,207
6,4

8
00:22:15,767 --> 00:22:17,474
Oh,
to je veľké dievča.

9
00:22:18,236 --> 00:22:19,476
a 21g.

10
00:22:19,538 --> 00:22:20,949
Dobre, ďakujem.

11
00:22:21,006 --> 00:22:22,314
Zabralo mi to
trochu času.

12
00:22:22,374 --> 00:22:23,876
Jasné, to je v poriadku.

13
00:22:25,844 --> 00:22:27,016
Pretočte ju, dobre?

14
00:22:27,079 --> 00:22:29,753
Naozaj lepšie spí naboku.
Takže ...

15
00:22:29,815 --> 00:22:31,658
Dajte jej niečo pod matrac,

16
00:22:31,717 --> 00:22:34,197
aby mala naklonenú postieľku.
Dobre.

17
00:22:34,252 --> 00:22:35,788
A dávajte jej
len ľahké prikrývky.

18
00:22:35,854 --> 00:22:39,358
Uh-huh, uh-huh.
'Pretože, mm...

19
00:22:39,424 --> 00:22:42,064
Štatistika SIDS je...

20
00:22:42,127 --> 00:22:44,971
Chcem povedať, je to štatistika,
nie je to pravidlo, že?

21
00:22:45,030 --> 00:22:47,010
Áno. A ďalšia vec, ktorú riešia

22
00:22:47,065 --> 00:22:48,874
ma skutočne prekvapila...

23
00:24:44,583 --> 00:24:48,190
A potom, skúsme rozložiť
........