1
00:00:47,454 --> 00:00:50,490
"Británie 740 n. l."

2
00:00:53,210 --> 00:00:57,457
<i>Ve stínu hlavních událostí</i>
<i>propukla mezi čaroději válka</i>

3
00:00:57,548 --> 00:01:02,922
<i>a osud lidstva byl v rukou</i>
<i>spravedlivého a mocného Merlina.</i>

4
00:01:04,638 --> 00:01:08,089
<i>Do tajů svého učení</i>
<i>zasvětil tři věrné žáky:</i>

5
00:01:08,225 --> 00:01:12,519
<i>Baltazara, Veroniku a Horváta.</i>

6
00:01:13,480 --> 00:01:15,354
<i>Věřit ale měl jen dvěma z nich.</i>

7
00:01:23,240 --> 00:01:25,612
<i>Veronika s Baltazarem zažili</i>

8
00:01:25,659 --> 00:01:27,699
<i>krutost té nejhorší čarodějky.</i>

9
00:01:32,875 --> 00:01:37,168
<i>Byla to Morgana Le Fey,</i>
<i>Merlinova úhlavní sokyně.</i>

10
00:01:54,146 --> 00:01:56,352
Jsme tu, abychom sloužili lidem.

11
00:01:58,358 --> 00:01:59,983
- Merline.
- Ty, Horváte?

12
00:02:01,653 --> 00:02:03,029
Zradil jsi mě?

13
00:02:06,200 --> 00:02:07,777
Nejsem ničí služebná.

14
00:02:10,287 --> 00:02:12,576
Dobrá práce. Seber zaklínadlo.

15
00:02:12,664 --> 00:02:17,622
<i>A tak se stalo, že Morgana získala</i>
<i>nejnebezpečnější čarodějnou formuli</i>

16
00:02:17,836 --> 00:02:20,161
<i>zvanou Vzkříšení,</i>

17
00:02:20,297 --> 00:02:23,381
<i>která by jí umožnila</i>
<i>postavit armádu mrtvých</i>

18
00:02:23,425 --> 00:02:24,753
<i>a zotročit s ní lidstvo.</i>

19
00:02:40,526 --> 00:02:43,526
<i>Veronika se pro Baltazara obětovala</i>

20
00:02:43,570 --> 00:02:46,856
<i>a vtáhla do sebe Morganinu duši.</i>

21
00:02:47,074 --> 00:02:50,359
<i>Avšak Morgana ji začala ničit zevnitř.</i>

22
00:02:52,579 --> 00:02:56,114
<i>Ve snaze zachránit Veronice život</i>
<i>a Morganu zastavit</i>

23
00:02:56,250 --> 00:02:59,583
<i>uvěznil Baltazar obě dívky</i>
<i>v Hrůzojemu,</i>
........