1
00:00:04,004 --> 00:00:06,472
S Jasonom nám to neklapalo.

2
00:00:07,874 --> 00:00:09,637
Boli sme si až moc podobní.

3
00:00:11,611 --> 00:00:16,776
Môj romantický ideál chlapa
je robustný, duševný dobrodruh,

4
00:00:16,883 --> 00:00:19,408
čo je intenzívny a vyrovnaný,

5
00:00:19,486 --> 00:00:22,649
ale taktiež vážne, veľmi zábavný.

6
00:00:22,756 --> 00:00:26,123
Vlasy po ramená, prenikavé oči,

7
00:00:26,226 --> 00:00:29,684
talianský prízvuk, jazdí na Vespe.

8
00:00:29,763 --> 00:00:32,027
Reaguje na meno Fúrio.

9
00:00:33,700 --> 00:00:35,668
Fuj.

10
00:00:35,769 --> 00:00:38,932
Oh, prepáč, zlatko, ja len
premýšľam o mojom ideálnom chlapovi.

11
00:00:40,874 --> 00:00:42,432
Ja som myslela, že to bol oco.

12
00:00:42,509 --> 00:00:44,636
Niekedy som ho volala "Ocko".

13
00:00:45,779 --> 00:00:51,547
Uh... Rozhodne, zlatko, strávila som
veľa času čakaním na ideálneho chlapa,

14
00:00:51,651 --> 00:00:55,417
pokiaľ mi jedného dňa moja mama
nepovedala, že keď upustím z fantázie,

15
00:00:55,522 --> 00:00:57,183
niekto reálny príde,

16
00:00:57,257 --> 00:00:59,521
a časom sa stane mužom mojich snov.

17
00:00:59,592 --> 00:01:01,856
<i>Kate, nemôžem nájsť moje ponožky.</i>

18
00:01:02,929 --> 00:01:04,396
A stalo sa.

19
00:01:05,265 --> 00:01:08,325
Mami, myslíš, že si ešte niekedy
nájdem iného priateľa?

20
00:01:08,401 --> 00:01:12,667
Oh, zlatko, ty asi nevieš,
aká si krásna, že?

21
00:01:12,739 --> 00:01:14,673
- Prestaň.
- Nikdy.

22
00:01:16,209 --> 00:01:17,938
Musím sa ísť pripraviť do práce.

23
00:01:18,778 --> 00:01:20,905
- Našiel si ich?
- Zásuvka s ponožkami.

........