1
00:00:10,363 --> 00:00:12,416
Něco mi vysvětlete.

2
00:00:12,417 --> 00:00:17,508
Není účelem společné večeře
výměna nápadů a názorů?

3
00:00:17,509 --> 00:00:20,749
Příležitost probrat
důležité záležitosti dne?

4
00:00:20,750 --> 00:00:21,690
To ano.

5
00:00:21,691 --> 00:00:23,842
Akorát že jsi to zazdil,
když jsi řekl:

6
00:00:23,843 --> 00:00:27,485
"Dalšího, koho uvidím mluvit
s plnou pusou, bude usmrcen."

7
00:00:28,349 --> 00:00:32,123
No, o tom, kdo co řekl, bychom
se mohli hádat celou noc,

8
00:00:32,124 --> 00:00:36,868
ale abychom se zbytečně nezdržovali,
navrhnu nové téma konverzace.

9
00:00:36,869 --> 00:00:40,549
- Výborně.
- Které číslo je nejlepší?

10
00:00:40,550 --> 00:00:44,260
A jen tak mimochodem, existuje
pouze jedna správná odpověď.

11
00:00:45,723 --> 00:00:48,552
5 318 008?

12
00:00:48,553 --> 00:00:49,870
Špatně.

13
00:00:49,871 --> 00:00:53,387
Nejlepším číslem je 73.

14
00:00:56,477 --> 00:00:57,913
Asi jste zvědaví proč.

15
00:00:57,914 --> 00:01:01,487
- Ne. - V pohodě.
- 73 je 21. prvočíslo.

16
00:01:01,488 --> 00:01:05,540
Jeho zrcadlový obraz, 37,
je 12. a jeho zrcadlový obraz, 21,

17
00:01:05,541 --> 00:01:10,614
je výsledkem vynásobení
- držte si klobouky - sedmičky a trojky.

18
00:01:11,258 --> 00:01:14,248
Tak co? Že jsem nelhal?

19
00:01:14,838 --> 00:01:18,819
Jasně.
73 je Chuck Norris mezi čísly.

20
00:01:19,204 --> 00:01:21,390
To by si Chuck Norris přál.

21
00:01:21,770 --> 00:01:26,821
V binárním kódu je 73
palindrom, 1001001,

22
00:01:26,822 --> 00:01:31,634
pozpátku pak 1001001,
........