1
00:00:14,080 --> 00:00:16,800
-Ahoj.
-Ahoj.

2
00:00:18,000 --> 00:00:20,640
Můžeme ujet.

3
00:00:21,000 --> 00:00:23,720
-Chceš to?
-A jestli ne?

4
00:00:24,040 --> 00:00:26,760
Zaplatíš mi všechny
ty blbé pozvánky.

5
00:00:26,880 --> 00:00:29,280
Á, tak to nevadí.

6
00:00:29,440 --> 00:00:34,000
Ted je báječný chlap, tati.
Druhý nejlepší chlap, jakého znám.

7
00:00:34,120 --> 00:00:36,840
HRA NA VARHANY

8
00:00:37,880 --> 00:00:40,520
Asi máme jít.

9
00:01:07,520 --> 00:01:11,680
Do svatostánku přicházejí
tito dva lidé, aby byli spojeni.

10
00:01:11,840 --> 00:01:16,400
Jestliže někdo může uvést důvod,
proč nemají být spolu spojeni,

11
00:01:16,520 --> 00:01:19,720
ať promluví teď,
nebo navždy mlčí.

12
00:01:19,880 --> 00:01:22,520
To rád slyším.

13
00:01:22,720 --> 00:01:24,640
Bereš si, Theodore Taylore,

14
00:01:24,800 --> 00:01:28,000
přítomnou Nicole Murrayovou
za svou manželku

15
00:01:28,120 --> 00:01:30,360
a slibuješ před Bohem,

16
00:01:30,520 --> 00:01:35,960
že jí budeš milujícím a věrným
manželem v hojnosti i v nedostatku,

17
00:01:36,080 --> 00:01:39,680
v nemoci i ve zdraví,
dokud vás smrt nerozdělí?

18
00:01:39,840 --> 00:01:42,560
Ehm...

19
00:01:45,080 --> 00:01:47,800
ŠEPTEM: Tohle není vtipné.

20
00:01:48,200 --> 00:01:51,000
-Tede?
-Co je vám? -Teddy.

21
00:01:51,840 --> 00:01:54,480
VÝKŘIK

22
00:01:56,960 --> 00:01:59,680
Teddy?! Teddy...

23
........