1
00:00:11,667 --> 00:00:13,720
Něco mi vysvětlete.

2
00:00:13,721 --> 00:00:18,812
Není účelem společné večeře
výměna nápadů a názorů?

3
00:00:18,813 --> 00:00:22,053
Příležitost probrat
důležité záležitosti dne?

4
00:00:22,054 --> 00:00:22,994
To ano.

5
00:00:22,995 --> 00:00:25,146
Akorát že jsi to zazdil,
když jsi řekl:

6
00:00:25,147 --> 00:00:28,789
"Dalšího, koho uvidím mluvit
s plnou pusou, bude usmrcen."

7
00:00:29,653 --> 00:00:33,427
No, o tom, kdo co řekl, bychom
se mohli hádat celou noc,

8
00:00:33,428 --> 00:00:38,172
ale abychom se zbytečně nezdržovali,
navrhnu nové téma konverzace.

9
00:00:38,173 --> 00:00:41,853
- Výborně.
- Které číslo je nejlepší?

10
00:00:41,854 --> 00:00:45,564
A jen tak mimochodem, existuje
pouze jedna správná odpověď.

11
00:00:47,027 --> 00:00:49,856
5 318 008?

12
00:00:49,857 --> 00:00:51,174
Špatně.

13
00:00:51,175 --> 00:00:54,691
Nejlepším číslem je 73.

14
00:00:57,781 --> 00:00:59,217
Asi jste zvědaví proč.

15
00:00:59,218 --> 00:01:02,791
- Ne. - V pohodě.
- 73 je 21. prvočíslo.

16
00:01:02,792 --> 00:01:06,844
Jeho zrcadlový obraz, 37,
je 12. a jeho zrcadlový obraz, 21,

17
00:01:06,845 --> 00:01:11,918
je výsledkem vynásobení
- držte si klobouky - sedmičky a trojky.

18
00:01:12,562 --> 00:01:15,552
Tak co? Že jsem nelhal?

19
00:01:16,142 --> 00:01:20,123
Jasně.
73 je Chuck Norris mezi čísly.

20
00:01:20,508 --> 00:01:22,694
To by si Chuck Norris přál.

21
00:01:23,074 --> 00:01:28,125
V binárním kódu je 73
palindrom, 1001001,

22
00:01:28,126 --> 00:01:32,938
pozpátku pak 1001001,
........