1
00:01:00,658 --> 00:01:06,614
<i>První případy se objevily
na začátku léta.</i>

2
00:01:07,999 --> 00:01:13,041
<i>Už měsíce virus hubí
celou populaci.</i>

3
00:01:13,838 --> 00:01:20,422
<i>Přeživším zbývá jediná možnost,
spojit se s vojenskou základnou Noah.</i>

4
00:02:44,348 --> 00:02:45,378
Sakra!

5
00:02:45,764 --> 00:02:48,717
-Takhle tu všichni zařveme.
-Dělám, co můžu, sakra.

6
00:02:48,974 --> 00:02:51,182
Sonio? Jak to s ním vypadá?

7
00:02:51,521 --> 00:02:55,186
-Kašli na něho a jeď.
-Řítíme se do pekla.

8
00:02:55,315 --> 00:02:57,356
-Ty se koukej na cestu.
-Musíme mu pomoct.

9
00:02:57,526 --> 00:02:59,603
Zastav a je po nás.

10
00:03:06,994 --> 00:03:08,322
Jak je na tom?

11
00:03:08,580 --> 00:03:11,915
Těžké poranění břicha.
Vnitřní zranění nemá.

12
00:03:12,293 --> 00:03:14,167
Ukaž mi to zranění.

13
00:03:32,688 --> 00:03:34,810
Ten to má za sebou.

14
00:03:35,065 --> 00:03:36,892
Co je, Sonio?

15
00:03:38,819 --> 00:03:41,572
-Zastav! Hned zastav!
-Co se děje?

16
00:03:42,783 --> 00:03:44,654
Říkám ti, zastav.

17
00:03:59,589 --> 00:04:01,582
Běž do auta.

18
00:04:19,445 --> 00:04:27,699
<i>NEMRTVÍ</i>

19
00:04:28,662 --> 00:04:32,160
-Sonio...
-Na nic nesahej. Utři se.

20
00:04:47,763 --> 00:04:50,172
Musíme držet spolu.

21
00:04:55,982 --> 00:04:58,817
Vydezinfikujte to tady.

22
00:05:00,613 --> 00:05:02,190
Rychle.

23
00:06:47,345 --> 00:06:50,428
Ta základna Noah,
........