1
00:00:08,852 --> 00:00:10,552
Jsou zrozeni ke stěhování.

2
00:00:14,624 --> 00:00:16,392
K honbě za dostatkem potravy.

3
00:00:17,761 --> 00:00:20,763
S prastarou moudrostí
vzdorují poušti.

4
00:00:22,565 --> 00:00:25,434
Půvabně se vznáší
za životodárným sluncem.

5
00:00:26,269 --> 00:00:30,939
V tyrkysových mořích
pronásledují obrovskou kořist.

6
00:00:33,309 --> 00:00:34,643
Zázraky pohybu

7
00:00:35,378 --> 00:00:37,212
v honbě za potravou.

8
00:00:40,183 --> 00:00:43,185
Právě nyní je celá planeta v pohybu

9
00:00:44,120 --> 00:00:45,421
at' už letí,

10
00:00:46,322 --> 00:00:47,656
nebo běží.

11
00:00:48,658 --> 00:00:51,593
Budeme vyprávět o neúprosném hladu.

12
00:00:52,462 --> 00:00:54,830
O nejúchvatnějším divadle
na planetě Zemi.

13
00:00:56,332 --> 00:01:00,335
V příběhu o velkých migracích.

14
00:01:21,558 --> 00:01:27,262


VELKÉ MIGRACE

15
00:01:32,569 --> 00:01:34,536


HODOVAT NEBO HLADOVĚT

16
00:01:34,838 --> 00:01:38,006
Na vyprahlém okraji saharské pouště

17
00:01:38,575 --> 00:01:42,311
se jako fata morgána
mihotají v horku mohutné siluety.

18
00:01:54,958 --> 00:01:56,925
Vzácní pouštní sloni,

19
00:01:58,061 --> 00:01:59,495
poslední svého druhu.

20
00:02:00,196 --> 00:02:03,565
Lpí na životě ve světě,
v němž je sotva z čeho žít.

21
00:02:04,667 --> 00:02:07,469
Jsou však odhodlaní
navzájem si pomáhat.

22
00:02:14,344 --> 00:02:17,513
Toto je neblaze proslulý
africký Sahel,

........