1
00:00:14,164 --> 00:00:15,785
Jdeme. Jdeme.

2
00:00:27,477 --> 00:00:28,477
Tudy nikdo neprojde.

3
00:00:28,478 --> 00:00:31,280
Hej! Hej! Kde je?

4
00:00:31,281 --> 00:00:34,983
Tamhle. Bez ochranného obleku
tam nemůžete!

5
00:00:40,290 --> 00:00:42,340
Chine! Chine!

6
00:00:42,349 --> 00:00:43,440
Co to děláte, chlapi?

7
00:00:43,441 --> 00:00:46,328
Nehýbej se. Nehýbej se.

8
00:00:46,329 --> 00:00:49,064
Musíte mít oblek.

9
00:00:50,133 --> 00:00:53,102
Když ho nemáš ty, tak my taky ne.

10
00:00:54,805 --> 00:00:57,840
Chine, my tě z té
věci dostaneme, dobře?

11
00:00:57,841 --> 00:01:00,275
Skočil na mě.
To se nikdy nemělo stát.

12
00:01:00,277 --> 00:01:02,144
Není to tvoje chyba, jasné?

13
00:01:02,145 --> 00:01:03,679
Jen se nehýbej.

14
00:01:03,680 --> 00:01:07,316
Ta bomba má rtuťový senzor pohybu...
Když se pohneš, aktivuje se.

15
00:01:07,617 --> 00:01:08,884
Jen nám řekni, co jsi viděl.

16
00:01:08,885 --> 00:01:10,101
Nic jsem neviděl.

17
00:01:10,102 --> 00:01:12,767
Praštili mě zezadu.
Omdlel jsem.

18
00:01:13,122 --> 00:01:15,282
Probudil jsem se tady s tou
kuklou přes hlavu.

19
00:01:16,266 --> 00:01:18,304
- Měli byste vědět ještě něco.
- Co?

20
00:01:18,305 --> 00:01:20,562
Říkal, že tě kontaktuje
kvůli instrukcím.

21
00:01:20,563 --> 00:01:22,465
A když mu nevyhovíš...

22
00:01:22,466 --> 00:01:23,997
jsem mrtvý.

23
00:01:36,197 --> 00:01:38,097
NEZNÁMÝ VOLAJÍCÍ

........