1
00:00:03,837 --> 00:00:04,880
1982.

2
00:00:05,422 --> 00:00:07,674
<i>V tom roku som mal 13.</i>

3
00:00:08,050 --> 00:00:11,303
Predtým, než som bol komik,
som si myslel, že najlepšia vec čo môže byť,

4
00:00:11,386 --> 00:00:12,763
je byť teenagerom.

5
00:00:14,765 --> 00:00:18,477
Budem mať ženy, prachy,
budem môcť ponocovať.

6
00:00:18,977 --> 00:00:21,021
Myslel som, že to bude bomba.

7
00:00:23,106 --> 00:00:23,774
Jak je?

8
00:00:30,364 --> 00:00:34,743
Chris! Chris! Chris!

9
00:00:36,495 --> 00:00:38,247
Človeče, mýlil som sa!

10
00:00:38,705 --> 00:00:39,623
Chris!

11
00:00:40,123 --> 00:00:43,293
Vypadni do kúpelne a vyčisti tú
šťanku zo záchodovej dosky.

12
00:00:44,586 --> 00:00:45,921
Nechutné!

13
00:00:47,923 --> 00:00:50,926
EVERYBODY HATES CHRIS
1x01 - Pilot

14
00:00:51,927 --> 00:00:55,931
Titulky by Hoddok ;)
hoddok3@post.sk

15
00:01:25,419 --> 00:01:30,174
Keď som mal 13, mama presvedčila otca,
aby sme sa presťahovali z Projectu.
[Project - štvrť pre sociálne slabých, ktorým pomáha vláda].

16
00:01:30,257 --> 00:01:33,468
Stále hovorila, že "project" je len iný výraz pre "experiment".

17
00:01:34,011 --> 00:01:36,722
V labáku vláda dávala syr potkanom.

18
00:01:36,930 --> 00:01:39,725
V Projecte vláda dávala syr ľuďom.

19
00:01:41,143 --> 00:01:43,645
Oco, nestavíme sa u McDonnalda?

20
00:01:43,729 --> 00:01:44,938
A máte na to peniaze?

21
00:01:45,063 --> 00:01:46,607
Julius, deti sa musia najesť.

22
00:01:46,690 --> 00:01:48,192
Nemusia jesť u McDonnalda.

23
00:01:48,275 --> 00:01:50,194
Vzadu ešte máme nejaký syr.
Pôjdem preňho.

........