1
00:00:01,735 --> 00:00:04,220
Podívejte, padá to dolů!

2
00:00:04,220 --> 00:00:07,390
Honem!

3
00:00:11,695 --> 00:00:15,598
Promiň, že jsem vtrhl na párty,
ale Cassandra půjde se mnou.

4
00:00:21,171 --> 00:00:23,673
Párty končí.

5
00:00:26,176 --> 00:00:30,697
Rychle! Rychle!
Pojď se mnou!

6
00:00:32,449 --> 00:00:35,285
Hercule!

7
00:00:35,285 --> 00:00:38,254
Honem!

8
00:00:51,284 --> 00:00:54,287
Oh, ne, jsem slepý!

9
00:00:54,287 --> 00:00:57,290
Přísahám, že bych teď raději zpíval ve sprše.

10
00:01:00,060 --> 00:01:01,561
Já --

11
00:01:07,050 --> 00:01:10,053
Kdo jste
a proč mi voláte v...

12
00:01:11,054 --> 00:01:13,323
6:02 ráno?

13
00:01:13,323 --> 00:01:16,142
Robe. Robe,
to jsem já, Eric.

14
00:01:17,744 --> 00:01:20,630
Oh, díky Bohu, že nejsi mrtvý.
Čeho jsem se první chytl?

15
00:01:20,630 --> 00:01:22,632
Slyšeli jsme, že jste tam měli včera v noci zemětřesení.

16
00:01:22,632 --> 00:01:25,135
Bylo to tady ve všech zprávách.
Necítil jsi to?

17
00:01:25,135 --> 00:01:28,088
Ericu, jsem režisér.
Já necítím nic.

18
00:01:28,088 --> 00:01:30,490
To rád slyším, protože,
Robe, z jiných zpráv je,
že ještě prší

19
00:01:30,491 --> 00:01:32,492
Mám špatné zprávy.

20
00:01:34,444 --> 00:01:36,446
Co?

21
00:01:54,130 --> 00:01:56,132
Oh, Robe, právě jsem na tebe myslela.

22
00:01:58,434 --> 00:02:00,937
Ne, mé víkendy
nejsou úplné...

23
00:02:00,937 --> 00:02:02,939
........