1
00:00:37,979 --> 00:00:40,779
<b>O M R Á Č E N Á</b>

2
00:00:49,241 --> 00:00:52,472
BRYCE: Všetko, čo som kedy chcel po Juli Baker bolo,
aby ma nechala na pokoji.

3
00:00:53,245 --> 00:00:56,442
BRYCE: Všetko to začalo v r.1957,
pred začiatkom druhého stupňa.

4
00:00:56,615 --> 00:00:58,310
- Sme tu.
- Ha, ha.

5
00:00:58,584 --> 00:01:00,575
- Čo ty na to chlapče?
- Páči sa mi tu.

6
00:01:00,752 --> 00:01:03,084
- Je to príma.
- Akej farby je moja izba?

7
00:01:03,255 --> 00:01:04,916
Len počkaj.

8
00:01:05,090 --> 00:01:07,650
- Pozrime sa, čo je vnútri.
- Hej, no tak, kamarát Bryce...

9
00:01:07,826 --> 00:01:10,454
prečo nie, ale pomôž mi vyložiť dodávku...

10
00:01:10,629 --> 00:01:14,224
...a tuhľa ženské môžu zájsť do kuchyne
a začať niečo chystať.

11
00:01:14,399 --> 00:01:15,866
Dobre, oci.

12
00:01:16,034 --> 00:01:18,264
BRYCE: Pre mňa to bol začiatok...

13
00:01:18,437 --> 00:01:22,806
...viac než päťročného strategického vyhýbania sa
a spoločenského nepohodlia.

14
00:01:24,042 --> 00:01:26,772
- Ahoj, som Juli Baker.
- Hej, hej, čo to robíš?

15
00:01:26,945 --> 00:01:28,139
Nemôžem vám trochu pomôcť?

16
00:01:28,313 --> 00:01:30,440
Nie. Sú tam nejaké cenné veci.

17
00:01:30,616 --> 00:01:33,414
- A čo táto?
- Nie, nie, nie.

18
00:01:33,652 --> 00:01:36,382
Bež domov.
Tvoja mama je už určite zvedavá, kde si.

19
00:01:36,555 --> 00:01:39,251
Ó nie. Mama vie, kde som.
Povedala, že to je v poriadku.

20
00:01:39,424 --> 00:01:42,154
BRYCE: Netrvalo dlho pochopiť to,
že toto dievča si nedá poradiť.

21
00:01:42,327 --> 00:01:44,818
- S troma ľuďmi sme tu moc natesno.
- Mne to nevadí.

22
00:01:44,997 --> 00:01:47,795
........