1
00:00:01,120 --> 00:00:05,760
- Předtím v Roswellu.
- Liz!

2
00:00:05,840 --> 00:00:07,560
V oblečení je díra po kulce.

3
00:00:07,680 --> 00:00:10,520
Říkám ti.
Ta dívka byla zastřelená.

4
00:00:10,640 --> 00:00:13,680
Děkuji, šerife. Tvá práce
je už hotová. Mi přebíráme to.

5
00:00:13,760 --> 00:00:16,880
Odkud jseš?
Nahoře ze severu.

6
00:00:16,960 --> 00:00:19,640
Ty nesmíš o tom s nikým mluvit.

7
00:00:19,720 --> 00:00:22,840
- Ó, můj bože. Tis jí to řekl.
- Co víš o provedení té značky?

8
00:00:22,920 --> 00:00:25,240
Tak podle té fotografie,
co si říkal, je nás víc?

9
00:00:25,280 --> 00:00:28,760
- Kyle Valenti zamířil takto.
- jako, v tomto možném směru nebo,
jako, směrem ke mě?

10
00:00:28,840 --> 00:00:30,520
- Liz!
- Kyle!

11
00:00:30,600 --> 00:00:32,120
- Co tu provádíš?
- Nic

12
00:00:32,200 --> 00:00:35,960
- My jsme jen...
- Odlišní.

13
00:00:42,880 --> 00:00:45,080
Je říjen 19.

14
00:00:45,120 --> 00:00:48,840
Jsem Liz Parkrová, a tohle
je co já si myslím.

15
00:00:48,920 --> 00:00:51,000
Bude zase všechno normální?

16
00:00:53,880 --> 00:00:56,920
- Zešílely.
- Sjezd ortopedů.

17
00:00:57,000 --> 00:00:59,080
Proč právě tady v Roswellu?

18
00:00:59,160 --> 00:01:01,320
- To je dobrá otázka.
- Poslouchej, Jose.

19
00:01:01,440 --> 00:01:04,040
Ti z trojky zaútočí, jestli
nedostanou svou objednávku.

20
00:01:04,160 --> 00:01:07,320
- Rušno, dámy. Velmi rušno.
- Ó, můj bože. Zapomněla jsem ti něco říct.

21
00:01:07,360 --> 00:01:09,240
Babička Claudie přijede v pátek.

........