1
00:00:01,084 --> 00:00:02,711
V minulých dílech jste viděli:

2
00:00:03,212 --> 00:00:07,382
Musíme stihnout armádní termín,
jinak můžu přijít o svou společnost.

3
00:00:08,717 --> 00:00:10,677
Víš, že musíme stihnout důležitý termín,

4
00:00:10,719 --> 00:00:12,804
a máme jen jednoho funkčního robota.

5
00:00:12,846 --> 00:00:15,682
Bylo by dobré, kdyby ses
trošku více soustředil.

6
00:00:15,766 --> 00:00:17,476
Jasně, ano... Ano, pane.

7
00:00:17,518 --> 00:00:20,854
Vergis mi řekl o Danielovi něco strašného.

8
00:00:20,938 --> 00:00:22,272
Nevím, jestli je to pravda.

9
00:00:22,356 --> 00:00:24,525
Dva moji zaměstnanci byli zavražděni.

10
00:00:24,608 --> 00:00:28,195
Zloději mi vzali výkonný
vojenský počítačový čip.

11
00:00:28,278 --> 00:00:29,863
Chcete mi namluvit, že můj manžel

12
00:00:29,947 --> 00:00:31,782
zabil ty lidi?

13
00:00:31,865 --> 00:00:33,867
Moje dcera je naživu ve V-Worldu,

14
00:00:33,951 --> 00:00:35,702
ale potřebuji průvodce, abych ji našel.

15
00:00:35,786 --> 00:00:37,287
Kdo jste?

16
00:00:37,371 --> 00:00:38,413
Říkám si Emanuela.

17
00:00:38,497 --> 00:00:40,541
Herakles říkal, že bude snadné vás najít.

18
00:00:40,582 --> 00:00:42,876
Trotla, co se tu courá sám.

19
00:00:42,960 --> 00:00:45,879
Dobře, veď mě.

20
00:00:45,963 --> 00:00:48,507
Má pozice vůdce VJ je ohrožena

21
00:00:48,549 --> 00:00:50,634
Barnabasem.

22
00:00:50,717 --> 00:00:52,386
Pokud si vedení na Gemenonu myslí,

23
00:00:52,469 --> 00:00:54,888
že nedokážeme řídit
ani naši vlastní buňku VJ…

24
00:00:54,972 --> 00:00:58,559
Potom naše snaha
získat Zoin program je zbytečná
........