1
00:01:42,899 --> 00:01:46,131
600 let před Krištofem Kolumbem vpadli
do Severní Ameriky nelítostní nájezdníci...

2
00:01:46,131 --> 00:01:47,173
...s cílem osídlit zdejší pobřeží.

3
00:01:47,484 --> 00:01:50,938
Něco je zastavilo.

4
00:01:52,501 --> 00:01:55,731
To, co následuje, se stalo legendou.

5
00:01:56,981 --> 00:02:02,506
CESTA BOJOVNÍKA

6
00:02:09,256 --> 00:02:11,131
Jsme lidé osudu.

7
00:02:12,904 --> 00:02:16,030
Tato země je našim
domovem po generace.

8
00:02:17,905 --> 00:02:22,296
Je zde proroctví mluvící
o zvířeti, ketré tiše našlapuje.

9
00:02:22,296 --> 00:02:24,382
Bílé jako sníh.

10
00:02:26,988 --> 00:02:31,677
Když je viděn, mění pohyby jako bouře.

11
00:06:13,274 --> 00:06:14,632
S námi nemůže zůstat.

12
00:06:16,192 --> 00:06:23,594
Jeho kůže... Jeho oči... Je jako zlý duch,
který nikdy neviděl slunce.

13
00:06:23,594 --> 00:06:24,218
Démon.

14
00:06:25,365 --> 00:06:28,290
Není to démon, je to chlapec.

15
00:06:29,547 --> 00:06:31,005
Pochází z jejich krve.

16
00:06:31,735 --> 00:06:34,654
Stane se z něj netvor.
Tak jako z jeho otců.

17
00:06:51,848 --> 00:06:55,302
Pokud to dítě necháme
zemřít v mrazu...

18
00:06:57,282 --> 00:06:58,951
...kdo bude potom netvor?

19
00:07:03,537 --> 00:07:08,018
Osud toho chlapce je
svázán s naším lidem.

20
00:07:13,125 --> 00:07:14,269
Zůstane.

21
00:07:35,128 --> 00:07:37,107
Kdo jsi, maličký?

22
00:08:26,556 --> 00:08:28,014
Mládě divochů.

23
00:08:33,134 --> 00:08:35,219
Zabij tu verbež!

24
........