1
00:00:37,979 --> 00:00:40,779
<b>O S L E P E N A</b>

2
00:00:49,241 --> 00:00:52,472
Všechno, co jsem kdy chtěl po Juli Baker bylo,
aby mě nechala na pokoji.

3
00:00:53,245 --> 00:00:56,442
Všechno to začalo v r. 1957,
před začátkem druhého stupně.

4
00:00:56,615 --> 00:00:58,310
- Jsme tady.
- Ha, ha.

5
00:00:58,584 --> 00:01:00,575
Co na to říkáte, lidi?
Líbí se mi tady.

6
00:01:00,752 --> 00:01:03,084
Je to príma.
Jakou barvu má můj pokoj?

7
00:01:03,255 --> 00:01:04,916
Jen počkej.

8
00:01:05,090 --> 00:01:07,650
- Koukneme se, co tam je.
- Hej, no tak, kamaráde Bryce...

9
00:01:07,826 --> 00:01:10,454
proč by ne, ale pomož mi vyložit dodávku...

10
00:01:10,629 --> 00:01:14,224
...a tyhle ženy mohou zajít do kuchyně
a začít něco dělat.

11
00:01:14,399 --> 00:01:15,866
Dobře, tati.

12
00:01:16,034 --> 00:01:18,264
Pro mě to byl začátek...

13
00:01:18,437 --> 00:01:22,806
...více než pětiletého strategického vyhybání se
a společenského nepohodlí.

14
00:01:24,042 --> 00:01:26,772
- Ahoj, jsem Juli Baker.
- Hej, co to děláš?

15
00:01:26,945 --> 00:01:28,139
Nemůžu vám trochu pomoct?

16
00:01:28,313 --> 00:01:30,440
Ne. Jsou tam nějaké cenné věci.

17
00:01:30,616 --> 00:01:33,414
- A co tahle?
- Ne, ne, ne.

18
00:01:33,652 --> 00:01:36,382
Jdi domu.
Tvá máma se už určitě strachuje, kde jsi.

19
00:01:36,555 --> 00:01:39,251
Ó ne. Mamka ví, kde jsem.
Říkala, že je to v pořádku.

20
00:01:39,424 --> 00:01:42,154
Netrvalo mi dlouho pochopit,
že tohle děvče si nenechá poradit.

21
00:01:42,327 --> 00:01:44,818
- Se třemi lidmi tu je docela těsno.
- Mně to nevadí.

22
00:01:44,997 --> 00:01:47,795
........