1
00:00:03,420 --> 00:00:05,172
Ako dieťa mal ťažké,

2
00:00:05,380 --> 00:00:08,509
ale keď prišli Vianoce,
bol som vzrušený.

3
00:00:08,717 --> 00:00:10,761
Chris, ako sa hláskuje
"kapusta"?

4
00:00:10,969 --> 00:00:13,013
K-A-P-U-S-T-A.

5
00:00:13,347 --> 00:00:15,140
Díky.
Kapustový záhon.

6
00:00:15,557 --> 00:00:16,433
Oh, Chris!

7
00:00:16,475 --> 00:00:18,101
Pozri na tú super BMX-u.

8
00:00:18,352 --> 00:00:19,478
Je suprová!

9
00:00:19,728 --> 00:00:21,897
Chris, čo napíšeš
na svoj zoznam?

10
00:00:21,939 --> 00:00:23,232
Ja si nepíšem zoznam.

11
00:00:23,649 --> 00:00:24,608
To je pre deti.

12
00:00:24,691 --> 00:00:26,235
<i>Nepísal som si zoznam,</i>

13
00:00:26,318 --> 00:00:27,861
<i>pretože som chcel
len jedinú vec</i>

14
00:00:27,903 --> 00:00:29,780
<i>a to mobilný
kazetový prehrávač.</i>

15
00:00:30,405 --> 00:00:33,408
<i>Mať walkman znamenalo,
že môžte počúvať aj neslušnú hudbu</i>

16
00:00:33,450 --> 00:00:34,743
<i>a nikto sa to nedozvie.</i>

17
00:00:39,206 --> 00:00:41,542
<i>Pokiaľ nieste takí hlúpi,
že si to spievate.</i>

18
00:00:51,385 --> 00:00:53,679
<i>Nechával som to po
celom dome,</i>

19
00:00:53,679 --> 00:00:56,139
<i>takže som si bol celkom istý,
že mojej mame to dôjde.</i>

20
00:01:18,203 --> 00:01:21,081
<i>Keďže som chcel len jeden darček,
vedel som, že ho dostanem.</i>

21
00:01:21,164 --> 00:01:23,584
<i>Mali to byť úplne
najlepšie Vianoce.</i>

22
00:01:24,835 --> 00:01:26,295
Štastnú Kwanzu, Kunta Kinte.
[postava z novely Roots]
........