1
00:00:05,538 --> 00:00:08,530
Vypíš mi šek pre 'Sports Illustrated', dobre?

2
00:00:08,608 --> 00:00:10,007
Moje predplatné vypršalo.

3
00:00:10,076 --> 00:00:12,636
Nemáte ho v práci?
Áno.

4
00:00:12,746 --> 00:00:16,477
Tiež máme v práci kúpeľne, ale
chcem mať aj jednu doma.

5
00:00:18,051 --> 00:00:20,178
Je to zbytočné plytvanie peniazmi.

6
00:00:20,353 --> 00:00:22,651
Samozrejme, všetko čo chcem ja je
plytvanie peniazmi.

7
00:00:22,722 --> 00:00:26,249
Napríklad ty nemusíš chodiť von a
míňať stovky dolárov na...

8
00:00:26,326 --> 00:00:27,452
jedlo.

9
00:00:28,061 --> 00:00:30,291
No tak, je to časopis.
Nebuď tak skúpa.

10
00:00:30,363 --> 00:00:32,831
Nie je to lacné.
Je to vrámci rozpočtu.

It's not being cheap.
It's living within a budget.

11
00:00:32,899 --> 00:00:36,062
Je to časopis. Je všetko čo ja
chcem, dobre? Jediná vec pre mňa.

12
00:00:36,136 --> 00:00:38,604
Pre koho je nová taška na golf?
Ally.

13
00:00:40,073 --> 00:00:42,166
Ray, videl si niekedy náš rozpočet?

14
00:00:42,242 --> 00:00:45,075
Je to kus papiera, na ktorom je
napísané "rozpočet"?

15
00:00:45,145 --> 00:00:47,705
Nemáš potuchy, čo tu robím, že?

16
00:00:47,781 --> 00:00:49,578
Prečo by som potreboval vedieť?

17
00:00:49,649 --> 00:00:51,674
Dobre. Vysvetlím ti to.

18
00:00:51,751 --> 00:00:54,584
Ale nie. Zabiješ všetko to kúzlo.

19
00:00:55,989 --> 00:01:00,449
Dobre. Raz za dva týžďne idem do koša
na prádlo a nájdem tvoje nohavice...

Okay. Once every two weeks,
I go into the hamper, I find your pants...

20
00:01:00,527 --> 00:01:02,324
a tam vydolujem tvoju výplatnú pásku.

21
00:01:02,395 --> 00:01:03,953
Nemáš začo.

........