1
00:00:00,845 --> 00:00:02,966
V předchozích dílech jste viděli:

2
00:00:03,124 --> 00:00:08,453
- Jsme poslední z těch, které jste nazývali Antikové.
- Byli bychom vděční za pomoc při boji s Wraithy.

3
00:00:08,553 --> 00:00:12,185
Zničíme Wraithy, až my uznáme za vhodné.

4
00:00:12,285 --> 00:00:15,184
- Nezdají se mi moc "Antičtí".
- Antičtí?

5
00:00:15,284 --> 00:00:18,088
Snad jde pouze o špatný začátek.

6
00:00:21,800 --> 00:00:22,495
Nejsou to lidé.

7
00:00:22,770 --> 00:00:23,538
McKayi!

8
00:00:24,577 --> 00:00:26,003
Jsou to stroje.

9
00:00:26,372 --> 00:00:28,073
Replikátoři.

10
00:00:29,580 --> 00:00:34,580
Takže, jsem na Atlantis a potřebuji
se dostat na Zemi. Co udělám?

11
00:00:35,404 --> 00:00:40,047
Od doby, co již nemáme přístup k ZPM
z důvodu nepředvídatelných okolností,

12
00:00:40,268 --> 00:00:45,870
je mou jedinou možností zavolat Daedala a strávit
tři týdny mletím palců na cestě domů.

13
00:00:46,319 --> 00:00:53,421
Až doteď. Představuji vám
McKay-Carter, mezigalaktický most z bran.

14
00:00:53,936 --> 00:01:01,036
34 bran z Mléčné dráhy a systému Pegasus bylo
stategicky rozmístěno do prostoru mezi galaxiemi.

15
00:01:01,418 --> 00:01:06,664
Jednoduše vstoupíte na jedné ze
stran, například na Atlantisu a bum!

16
00:01:06,986 --> 00:01:15,565
Makro, které jsem napsal speciálně pro tuto příležitost, rozkáže
každé bráně v řetězci předat svůj buffer na další.

17
00:01:15,666 --> 00:01:19,444
Další, další, další...
Dokud nedorazíte sem.

18
00:01:19,592 --> 00:01:25,603
Mezistanice, kde jednoduše opustíte
prostor Pegasus a vstoupíte do prostoru Mléčné dráhy,

19
00:01:25,703 --> 00:01:33,637
kde vás podobný mark kód přenese přímo do SGC.
Celková doba cesty je něco přes 30 minut.

20
00:01:33,978 --> 00:01:35,442
Velký potlesk.

21
00:01:37,592 --> 00:01:39,074
Děkuji. Dost!

22
00:01:39,369 --> 00:01:41,903
Mezistanice ještě není zapojena, takže...

........