1
00:00:01,642 --> 00:00:03,569
V předchozích dílech jste viděli:

2
00:00:03,570 --> 00:00:05,425
- Kam to letíme?
- Na Atlantis.

3
00:00:05,863 --> 00:00:08,829
- Naším zájmem je ho zničit.
- Proč?

4
00:00:09,659 --> 00:00:10,844
Odplata.

5
00:00:17,471 --> 00:00:18,860
Je to antická válečná loď.

6
00:00:20,048 --> 00:00:22,310
Město nyní ovládám já.

7
00:00:22,311 --> 00:00:25,544
Chtějí vědět, kolik času
potřebujeme na evakuaci města.

8
00:00:26,149 --> 00:00:27,597
Řekl jsem 48 hodin.

9
00:00:27,598 --> 00:00:30,636
Replikátoři z Pegasu
se vracejí na Atlantis.

10
00:00:30,637 --> 00:00:33,565
Na Atlantis útočí replikátoři.

11
00:00:33,566 --> 00:00:37,650
- Požadujeme okamžitou evakuaci.
- Přicházejí!

12
00:00:37,651 --> 00:00:41,211
Generál O'Neill a pan Woolsey
mohou být stále naživu.

13
00:00:41,212 --> 00:00:44,215
Když mi dáte 60 mariňáků
a ty Carterové...

14
00:00:44,216 --> 00:00:46,715
- Protireplikátorské zbraně.
- Jo, tyhle věci.

15
00:00:46,716 --> 00:00:49,137
Omlouvám se, plukovníku,
mám trvalé rozkazy.

16
00:00:49,138 --> 00:00:52,051
Daidalos tam bude za čtyři dny.

17
00:00:52,052 --> 00:00:56,338
Někdo z nás se musí dostat na seznam oprávněných
osob a jen jediný chlápek to může udělat.

18
00:00:56,339 --> 00:01:00,702
Proboha, nikdy jsem se nesetkal s ženou,
tak zapálenou pro World of Warcraft.

19
00:01:00,703 --> 00:01:02,651
Plukovníku Shepparde, nechte toho!

20
00:01:03,521 --> 00:01:07,884
Zbláznil bych se, kdybych
replikátorům nechal náš domov.

21
00:01:23,825 --> 00:01:25,245
Generále!

22
00:01:28,843 --> 00:01:29,785
Generále!

........