1
00:00:01,500 --> 00:00:03,100
V předchozích dílech jste viděli...

2
00:00:03,401 --> 00:00:04,601
Nejsou to lidé.

3
00:00:04,802 --> 00:00:06,202
Jsou to stroje.

4
00:00:06,303 --> 00:00:08,703
Dokonce si postavili svou Atlantis.

5
00:00:10,300 --> 00:00:12,400
Průzkum vašich myslí odhalil pravdu.

6
00:00:12,801 --> 00:00:16,201
Přišli jste tam z vašeho světa, ze Země.

7
00:00:16,602 --> 00:00:18,202
Naším cílem je zničit ji.

8
00:00:18,203 --> 00:00:22,303
Vidí lidi jako oblíbené sourozence,
kteří dostali veškerou lásku rodičů.

9
00:00:22,704 --> 00:00:24,604
Už od začátku jim jde jen o pomstu.

10
00:00:24,905 --> 00:00:27,705
Atlantis je pod útokem replikátorů!

11
00:00:28,006 --> 00:00:32,406
Nenechám nějaké replikátory,
aby mi vzali můj domov.

12
00:00:32,607 --> 00:00:36,307
Vysílá výboj energie,
který ničí řetězce mezi nanity.

13
00:00:36,408 --> 00:00:38,708
Když na replikátora vystřelíš,
doslova se rozpadne.

14
00:00:38,709 --> 00:00:41,809
Tentokrát jsme jim nakopali zadky.
Možná jsme je vystrašili.

15
00:00:43,210 --> 00:00:44,406
Možná.

16
00:00:48,500 --> 00:00:49,703
Doktorko Weirová?

17
00:00:50,704 --> 00:00:53,304
Doktorko Kellerová.
Jak se daří mojí hlavní doktorce?

18
00:00:53,305 --> 00:00:57,005
Náhradní hlavní doktorce, abysme byli přesní.
A o tom bych s vámi právě chtěla mluvit.

19
00:00:57,406 --> 00:00:58,406
Co se děje?

20
00:01:00,100 --> 00:01:03,503
- Musíte mě vyměnit.
- Prosím?

21
00:01:04,200 --> 00:01:06,304
Podívejte, potom co Carson...

22
00:01:07,405 --> 00:01:11,701
To po něm někdo musel vzít. A já jsem ráda,
že mohu pomoct. Nevyložte si to špatně,

23
00:01:12,002 --> 00:01:14,802
ale nemám kvalifikaci na to,
........