1
00:00:08,048 --> 00:00:12,533
<i>Existuje pátá dimenze, která leží
za hranicemi lidského poznání.</i>

2
00:00:12,677 --> 00:00:18,387
<i>Je to dimenze širá jako vesmír
a nadčasová jako nekonečnost.</i>

3
00:00:18,391 --> 00:00:24,169
<i>Je to místo mezi světlem a stínem,
mezi vědou a pověrami.</i>

4
00:00:24,189 --> 00:00:30,508
<i>Nachází se mezi propastí lidských hrůz
a vrcholem lidských znalostí.</i>

5
00:00:30,613 --> 00:00:33,214
<i>Je to dimenze představivosti.</i>

6
00:00:33,298 --> 00:00:37,092
<i>Oblast, kterou nazýváme
Zóna soumraku.</i>

7
00:00:37,093 --> 00:00:39,093
ZÓNA SOUMRAKU

8
00:00:56,714 --> 00:00:58,548
Přistupte blíže,
dámy a pánové.

9
00:00:58,632 --> 00:01:01,885
Speciální červencový výprodej.

10
00:01:01,969 --> 00:01:04,053
Úžasné věci.
Kalamínový roztok.

11
00:01:04,096 --> 00:01:07,307
Proti spálení od slunce.

12
00:01:07,391 --> 00:01:09,809
Anebo dalekohled?

13
00:01:11,994 --> 00:01:14,962
<i>Ulice, léto, současnost.</i>

14
00:01:15,023 --> 00:01:18,401
<i>Muž na chodníku
jménem Lou Bookman.</i>

15
00:01:18,443 --> 00:01:21,570
<i>Věk: přes 60.
Povolání: stánkař.</i>

16
00:01:21,613 --> 00:01:25,283
<i>Lou Bookman,
neodmyslitelná součást léta.</i>

17
00:01:25,367 --> 00:01:28,286
<i>Podružný prvek
horkého července.</i>

18
00:01:28,370 --> 00:01:34,780
<i>Neurčitá všední postavička,
jejíž život je vytvořený z chodníků.</i>

19
00:01:35,020 --> 00:01:40,112
<i>Za okamžik se Lou Bookman bude
muset zabývat vlastním přežitím.</i>

20
00:01:40,166 --> 00:01:43,776
<i>Protože v 15:00
tohoto horkého odpoledne</i>

21
00:01:43,860 --> 00:01:47,513
<i>se mu na paty
začne lepit pan Smrt.</i>

22
........