1
00:01:37,799 --> 00:01:40,207
Je v tý díře, to je jistý.

2
00:01:42,012 --> 00:01:44,170
Zahnal jsi ho tam, chudáka.

3
00:01:44,681 --> 00:01:47,765
Doufej, že tam nemá dost místa...

4
00:01:47,851 --> 00:01:50,472
a neválí se smíchy.

5
00:01:54,065 --> 00:01:57,849
Odpoledne to v klubu vykecá
ostatním svišťům.

6
00:01:59,362 --> 00:02:02,149
Možná jim ani neřekne, že mu šlo o krk.

7
00:02:03,366 --> 00:02:06,486
Možná je to pro něj
jen taková ranní zábava.

8
00:02:09,080 --> 00:02:10,539
Hej, Ellsworthi.

9
00:02:10,665 --> 00:02:12,325
Hej, Dane Dority.

10
00:02:14,920 --> 00:02:16,877
Kde je náš velký prospektor?

11
00:02:17,255 --> 00:02:19,627
Brom si asi dnes přispal.

12
00:02:20,342 --> 00:02:23,177
Nadšení opadá?

13
00:02:23,261 --> 00:02:24,969
To je možný.

14
00:02:25,764 --> 00:02:28,171
Až přijde, řekni mu, že už nečekám.

15
00:02:28,266 --> 00:02:30,555
- Jasně.
- Uvidíme se v Gemu.

16
00:02:31,228 --> 00:02:32,888
To je možný.

17
00:02:35,232 --> 00:02:36,512
Tak pojď.

18
00:02:40,820 --> 00:02:43,608
"Hospodinova jest země, a plnost její,

19
00:02:43,698 --> 00:02:46,189
"okršlek země, i ti, kteří obývají na něm.

20
00:02:46,284 --> 00:02:50,448
"Nebo on ji na moři založil,
a na řekách upevnil ji.

21
00:02:50,997 --> 00:02:53,405
"Kdo vstoupí na horu Hospodinovu?

22
00:02:53,500 --> 00:02:55,991
"A kdo stane na místě svatém jeho?

23
00:02:57,295 --> 00:03:01,127
"Ten, kdož jest rukou nevinných,
a srdce čistého,

24
00:03:01,466 --> 00:03:05,511
"kdož neobrací duše své k marnosti,
........