1
00:00:01,000 --> 00:00:06,000
LEVERAGE
2x12 - The Zanzibar Marketplace Job

2
00:00:07,705 --> 00:00:09,682
Áno, som ešte v práci.

3
00:00:09,807 --> 00:00:12,651
Nuž, lepšie, ako byť sama
v hotelovej izbe.

4
00:00:12,776 --> 00:00:14,119
Nie, nie som.

5
00:00:14,244 --> 00:00:16,121
Nie som posadnutá.

6
00:00:16,246 --> 00:00:18,913
Viem, čo je posadnutosť,
toto posadnutosť nie je.

7
00:00:21,550 --> 00:00:23,488
Hotovo.

8
00:00:23,613 --> 00:00:26,202
Uzavrite východy.
Nikto nevojde dnu ani nevyjde von.

9
00:00:27,765 --> 00:00:28,864
Ste zatknutá.

10
00:00:30,990 --> 00:00:32,026
Počkajte chvíľu.

11
00:00:32,151 --> 00:00:35,662
Myslím, že tu ide
o nejaký omyl.

12
00:00:38,030 --> 00:00:40,619
Bohatí a mocní si vezmú čo chcú.

13
00:00:40,850 --> 00:00:42,752
My to pre vás ukradneme späť.

14
00:00:46,351 --> 00:00:50,896
A niekedy sa tí zlí
ukážu ako tí najlepší.

15
00:00:52,671 --> 00:00:54,437
My ponúkame...

16
00:00:55,511 --> 00:00:56,648
odplatu.

17
00:00:57,500 --> 00:01:02,500
Preklad: dusanho
Korekcia a prečasovanie na 720p WEB-DL: GordonF

18
00:01:03,189 --> 00:01:05,796
Dva týždne v Tokiu.
Užijeme si to.

19
00:01:05,921 --> 00:01:08,526
- Čo ideme ukradnúť?
- Nič nejdeme ukradnúť.

20
00:01:08,651 --> 00:01:11,470
- Budeme iba turisti.
- Nechápem.

21
00:01:14,566 --> 00:01:16,026
Nech sa páči.

22
00:01:16,151 --> 00:01:19,644
- Ďakujem, zlatko.
- V pohode.

23
........