1
00:00:02,141 --> 00:00:03,624
Mami, uklidni se.

2
00:00:03,817 --> 00:00:04,585
Poslouchej mě.

3
00:00:04,652 --> 00:00:06,419
Já vím, že tam píšou kliknout myší,

4
00:00:06,420 --> 00:00:09,089
ale na laptopu je touchpad myší.

5
00:00:09,090 --> 00:00:11,624
Teď na něj polož prst.

6
00:00:11,625 --> 00:00:14,260
Nezaleží na tom jaký prst.

7
00:00:14,261 --> 00:00:16,296
Skvělá volba.

8
00:00:16,297 --> 00:00:20,200
Nyní s ním pohni na ikonu e-mailu.

9
00:00:20,201 --> 00:00:22,068
Jo, ta malá obálka.

10
00:00:22,069 --> 00:00:24,504
Co myslíš tím,
"Jak to vypadá?"

11
00:00:24,505 --> 00:00:26,573
Vypadá to jako obálka!

12
00:00:26,574 --> 00:00:28,241
Fajn. Když nemáš ráda počítač,

13
00:00:28,242 --> 00:00:30,043
tak ho nepoužívej!

14
00:00:30,044 --> 00:00:33,580
Jasně, můžeme ho vyměnit
za mixér na salát. Sbohem!

15
00:00:36,083 --> 00:00:39,919
To je dárek na Chanuku,
kterého lituješ, co?

16
00:00:39,920 --> 00:00:42,489
Nechci říct, že všichni
starší občané,

17
00:00:42,490 --> 00:00:46,159
kteří neovládejí techniku,
by měli být veřejně bičováni,

18
00:00:46,160 --> 00:00:48,661
ale pokud bychom vybrali
jednoho nebo dva,

19
00:00:48,662 --> 00:00:51,097
mohlo by to dát ostatním
motivaci snažit se víc.

20
00:00:52,800 --> 00:00:54,134
Mám skvělý nápad.

21
00:00:54,135 --> 00:00:55,602
Víte, jak vždycky musíme

22
00:00:55,603 --> 00:00:57,504
přestat a vyřešit
diferenciální rovnici,

23
00:00:57,505 --> 00:00:59,356
třeba když děláte
Fourierovu analýzu
........