1
00:00:02,020 --> 00:00:03,772
Mami, mami, uklidni se.

2
00:00:03,773 --> 00:00:06,076
Poslouchej mě. Vím, že je
tam napsáno klikněte myší,

3
00:00:06,077 --> 00:00:09,054
ale na laptopu
je myší trackpad.

4
00:00:09,453 --> 00:00:11,544
Polož na něj prst.

5
00:00:11,545 --> 00:00:14,532
To je jedno který.

6
00:00:15,701 --> 00:00:17,304
Dobrá volba.

7
00:00:17,713 --> 00:00:20,413
Teď jím najeď
na ikonku e-mailu.

8
00:00:20,414 --> 00:00:22,612
Na tu malou obálku.

9
00:00:23,273 --> 00:00:24,738
Co tím myslíš,
"jak vypadá"?

10
00:00:24,739 --> 00:00:26,585
Přece jako obálka!

11
00:00:27,169 --> 00:00:30,059
Fajn, když ten počítač
nemáš ráda, nepoužívej ho!

12
00:00:30,060 --> 00:00:33,648
Jasně, můžeme ho vyměnit
za míchačku salátů. Sbohem!

13
00:00:36,667 --> 00:00:39,490
Chanukový dárek,
kterého teď lituješ, co?

14
00:00:40,260 --> 00:00:43,014
Neříkám, že by
všichni senioři,

15
00:00:43,015 --> 00:00:46,432
kteří nezvládnou práci s technikou,
měli být veřejně zbičováni,

16
00:00:46,433 --> 00:00:48,581
ale kdybychom použili
jeden dva exemplární případy,

17
00:00:48,582 --> 00:00:51,856
mohlo by to ostatní motivovat,
aby se více snažili.

18
00:00:52,962 --> 00:00:54,786
Mám skvělý nápad.

19
00:00:54,787 --> 00:00:58,192
Víte, jak se vždycky musíte zastavit
a řešit diferenciální rovnice,

20
00:00:58,193 --> 00:01:00,159
jako třeba při
Fourierově analýze

21
00:01:00,160 --> 00:01:01,923
nebo když používáte
Schrödingerovu rovnici?

22
00:01:01,924 --> 00:01:04,249
........