1
00:01:42,096 --> 00:01:45,265
Věděl jste
o tomhle zatraceným průchodu?

2
00:01:47,142 --> 00:01:51,897
Několik vašich polonahých zákazníků
mě osvítilo.

3
00:01:52,564 --> 00:01:53,940
Co se stalo?

4
00:01:55,275 --> 00:01:59,237
Nejenže nefunguje lis,
ale kancelář obrátili vzhůru nohama...

5
00:01:59,320 --> 00:02:01,697
a ulevovali si do rohu.

6
00:02:02,239 --> 00:02:06,827
Zřejmě námitka proti způsobu
jakým dělám Yanktonské zprávy.

7
00:02:06,952 --> 00:02:09,037
Spíš vývěska než noviny.

8
00:02:09,579 --> 00:02:12,832
Naše sympatická nová učitelka...

9
00:02:13,041 --> 00:02:15,919
byla tak šokovaná tím, co se stalo,
že odjela!

10
00:02:17,837 --> 00:02:19,130
Cy Tolliver?

11
00:02:19,589 --> 00:02:23,092
Který se to ani neobtěžoval zapřít.

12
00:02:28,138 --> 00:02:31,892
- Proč tedy nezačnete znova?
- Jsem zničený.

13
00:02:33,309 --> 00:02:37,772
Rány na těle se zahojí,
ale ty na duši možná ne.

14
00:02:43,319 --> 00:02:45,487
Merricku, bili vás někdy?

15
00:02:48,156 --> 00:02:51,284
Jednou, to jsem si myslel,
že mám neštovice,

16
00:02:51,368 --> 00:02:54,245
mi dal doktor Cochran facku.

17
00:02:58,124 --> 00:03:01,127
- Nechte toho, Ale.
- Jste mrtvý?

18
00:03:02,545 --> 00:03:06,256
Bolí to, ale očividně nejsem mrtvý.

19
00:03:06,423 --> 00:03:09,634
A očividně jste, kurva, neumřel,
když jste dostal facku od doktora.

20
00:03:09,718 --> 00:03:11,887
- Ne.
- Takže kromě minulé noci...

21
00:03:11,970 --> 00:03:15,473
jste byl třikrát poškozen
a nezabilo vás to.

22
00:03:16,266 --> 00:03:19,393
Bolest nebo rány, tím život nekončí...

........