1
00:00:00,100 --> 00:00:07,000
<b><u>STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
<i><b>Nejrychlejší cesta do záhuby
je skrze pomstu</b></i>

3
00:00:16,500 --> 00:00:18,250
<i>Galaktické zúčtování!</i>

4
00:00:18,251 --> 00:00:21,750
<i>V zuřivé bitvě o přežití se
republiková a separatistická armáda</i>

5
00:00:21,751 --> 00:00:24,132
<i>střetla ve vzdáleném
systému Sullust.</i>

6
00:00:24,133 --> 00:00:28,068
<i>Neprohnanější vrah hraběte
Dooku, Asajj Ventress,</i>

7
00:00:28,069 --> 00:00:30,410
<i>vede tento zvrhlý útok.</i>

8
00:00:38,120 --> 00:00:41,293
Skupino trojzubců 1, zaútočte na motory
na pravoboku.

9
00:00:43,750 --> 00:00:47,573
Skupino trojzubců 2, postarejte se
o generátor štítů přístaviště.

10
00:00:47,574 --> 00:00:50,300
Já si vezmu na starosti můstek.

11
00:00:55,350 --> 00:00:57,077
Postranní deflektory přístaviště
jsou zničeny!

12
00:01:19,000 --> 00:01:22,788
- <i>Lorde Tyranusi.</i>
- Můj mistře.

13
00:01:22,789 --> 00:01:26,272
<i>Vyskytlo se narušení Síly.</i>

14
00:01:26,273 --> 00:01:31,768
<i>Tvoje vražedkyně.
Stala se velice silnou.</i>

15
00:01:31,769 --> 00:01:35,640
Ano, můj pane.
Je pro mě docela důležitá.

16
00:01:35,641 --> 00:01:37,547
<i>Až příliš důležitá.</i>

17
00:01:37,548 --> 00:01:39,490
- Mistře...
- <i>Ticho!</i>

18
00:01:39,491 --> 00:01:42,750
<i>Cítím, že její moc je stále větší.</i>

19
00:01:42,751 --> 00:01:49,266
<i>Nerad bych si myslel, že cvičíš vlastního
Sithského učedníka, abys mě zničil.</i>

20
00:01:49,267 --> 00:01:53,554
To nikdy. Jsem oddaný jen vám
a nikomu jinému.

21
00:01:53,555 --> 00:01:55,850
<i>Pak to musíš dokázat.</i>

22
00:01:55,851 --> 00:01:57,750
<i>Odstraň ji.</i>
........