1
00:00:00,200 --> 00:00:06,000
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:10,301 --> 00:00:15,001
"Nejsnazší cestou ke zkáze je pomsta."

3
00:00:16,502 --> 00:00:18,302
<i>Zúčtování galaktických rozměrů!</i>

4
00:00:18,303 --> 00:00:24,403
<i>V zuřivém boji o přežití se ve vzdálené soustavě
Sullust střetly armády Republiky a separatistů.</i>

5
00:00:24,404 --> 00:00:30,004
<i>Zuřivý útok vede nejlstivější vykonavatelka
vůle hraběte Dookua, ASAJJ VENTRESS....</i>

6
00:00:38,205 --> 00:00:41,705
Skupino Trident 1, zaútočte
na motory na pravoboku.

7
00:00:43,706 --> 00:00:47,606
Skupino Trident 2, vyřaďte
generátory štítů na levoboku.

8
00:00:47,607 --> 00:00:50,107
Já poletím přímo na jejich můstek.

9
00:00:55,408 --> 00:00:57,008
Deflektory na levoboku jsou pryč!

10
00:01:19,009 --> 00:01:20,809
Lorde Tyranusi.

11
00:01:20,810 --> 00:01:22,610
Můj mistře.

12
00:01:22,711 --> 00:01:26,511
V Síle nastala porucha.

13
00:01:26,512 --> 00:01:31,412
Tvá vykonavatelka se
stala velice mocnou.

14
00:01:32,113 --> 00:01:35,613
Ano, můj pane.
Je pro mě opravdu důležitá.

15
00:01:35,614 --> 00:01:37,514
Až příliš důležitá.

16
00:01:37,515 --> 00:01:38,215
Mistře...-

17
00:01:38,216 --> 00:01:39,216
Ticho!

18
00:01:39,517 --> 00:01:42,917
Cítím, že její moc sílí.

19
00:01:42,918 --> 00:01:49,218
Nerad bych si myslel, že cvičíš svého
vlastního sithského učedníka, abys mě zničil.

20
00:01:49,519 --> 00:01:50,219
To nikdy.

21
00:01:50,620 --> 00:01:53,220
Má oddanost patří vám a pouze vám.

22
00:01:53,521 --> 00:01:57,621
Pak ji musíš dokázat.
Zlikviduj ji.

23
00:01:57,622 --> 00:01:59,322
Je to má nejdůvěryhodnější...-

........