1
00:00:21,605 --> 00:00:25,067
Práca v kuchyni
sa veľmi podobá práci v ponorke:

2
00:00:25,275 --> 00:00:27,903
trávite všetky dni,
každý jeden deň

3
00:00:28,028 --> 00:00:30,572
s tými istými ľuďmi
na veľmi malej ploche.

4
00:00:30,614 --> 00:00:31,740
Prepáč, že meškám Jack.

5
00:00:31,740 --> 00:00:35,536
Ale z toho dôvodu sa snažíme byť
profesionálmi za každých okolností.

6
00:00:35,549 --> 00:00:37,551
Dnes ráno
som bol u Tanyi.

7
00:00:37,593 --> 00:00:40,220
Nechaj ma hádať, chcela po tebe,
aby si jej pomohol posunúť nábytok.

8
00:00:40,262 --> 00:00:42,097
Povedzme,
že sa posúvala posteľ.

9
00:00:42,139 --> 00:00:44,391
Lebo si ju nadvihol a posunul!

10
00:00:44,425 --> 00:00:45,426
Presne. (preložila COLUMBOVA)

11
00:00:45,843 --> 00:00:46,928
To je geniálne!

12
00:00:46,969 --> 00:00:48,721
Keď pracujeme,
nie sú tu muži,

13
00:00:48,846 --> 00:00:51,307
nie sú tu ženy,
sú tu len kuchári.

14
00:00:51,390 --> 00:00:54,936
Jim, chlapče, moje prsia
sú tak fascinujúce, že?

15
00:00:54,977 --> 00:00:56,062
Čo?

16
00:00:56,395 --> 00:00:57,521
Nie, ja ne-

17
00:00:58,356 --> 00:00:59,315
Chcem povedať-

18
00:00:59,398 --> 00:01:02,026
Je to prvý raz, čo
vidíš nahú ženu, Jim?

19
00:01:02,276 --> 00:01:03,277
Nie, nie.

20
00:01:03,277 --> 00:01:07,323
Keď som bol naspäť v Utahu,
mal som ča-časopis...

21
00:01:07,323 --> 00:01:09,533
kým si ho nevšimla moja mama
a nezačala plakať.

22
00:01:09,575 --> 00:01:12,453
To muselo byť nepríjemné,
........