1
00:00:05,214 --> 00:00:08,342
Přes tisíc slz...

2
00:00:08,467 --> 00:00:11,553
...se mé srdce vrhá do divočiny.

3
00:00:11,762 --> 00:00:14,640
Jednou se ta rána zhojí...

4
00:00:14,765 --> 00:00:17,851
...až najdu sama sebe.

5
00:00:17,851 --> 00:00:19,478
...až najdu sama sebe.

6
00:00:19,478 --> 00:00:23,857
<b>Korektury slanecek</b>
<b>Překlad Typesetting Časování TiGR</b>

7
00:00:24,942 --> 00:00:31,240
Slunce ti pálí nad hlavou, ale co doopravdy cítíš?

8
00:00:31,615 --> 00:00:36,912
Co se zračí v tvých smutných očích?

9
00:00:37,579 --> 00:00:42,960
Pokud budu odhalovat pravdu krok za krokem...

10
00:00:43,043 --> 00:00:50,926
...myslím, že to půjde lehce jako pírko.

11
00:00:51,218 --> 00:00:54,221
Přes tisíc slz...

12
00:00:54,596 --> 00:00:57,766
...se za úsvitu vrhám do divočiny.

13
00:00:57,808 --> 00:01:00,727
Jednou se ta rána zhojí...

14
00:01:00,769 --> 00:01:03,897
...až najdu sama sebe.

15
00:01:04,356 --> 00:01:10,612
Neboj se, změnám se nemusíš bránit.

16
00:01:11,113 --> 00:01:17,119
Dokud to budeš pořád ty, zůstaneme s tebou.

17
00:01:17,369 --> 00:01:23,625
Sen o poklidných dnech...

18
00:01:23,876 --> 00:01:30,299
...a naše pouť bez stezek pokračují dál.

19
00:01:58,619 --> 00:02:03,290
Héj rup! Héj rup!

20
00:02:08,629 --> 00:02:10,923
Nekoukej, co kde lítá a pojď mi pomoct.

21
00:02:13,091 --> 00:02:14,176
Proč?

22
00:02:14,384 --> 00:02:15,802
''Proč''?!

23
00:02:18,138 --> 00:02:21,642
Dokud se nepohne tohle, nepohneme se ani my.

24
00:02:24,228 --> 00:02:26,855
Večer bych ráda byla za horama.

25
00:02:27,856 --> 00:02:30,150
Podívej, i když teď budeš tlačit...
........