1
00:00:00,671 --> 00:00:01,815
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:02,081 --> 00:00:05,233
<i>My vás nezradíme.</i>
Přišli jsme v míru. Navždy.

3
00:00:05,353 --> 00:00:06,936
Jsem ráda, že to dítě přežilo.

4
00:00:06,960 --> 00:00:08,267
Matka bohužel ne.

5
00:00:08,387 --> 00:00:09,797
Tys' ji zabila, že ano?

6
00:00:10,063 --> 00:00:11,533
Ryan Nichols se vrátil na Zemi.

7
00:00:11,653 --> 00:00:13,814
Proč myslíš,
že teď ho máš pod kontrolou?

8
00:00:13,934 --> 00:00:14,832
Máme jeho dítě.

9
00:00:14,952 --> 00:00:17,650
Přijde chvíle, kdy se bude Ryan muset
rozhodnout mezi svou dcerou a námi.

10
00:00:17,770 --> 00:00:19,090
Joshuo, pamatuješ si něco?

11
00:00:19,210 --> 00:00:20,454
Nepamatuji si nic.

12
00:00:20,574 --> 00:00:21,887
Zdravím tě, matko.

13
00:00:26,070 --> 00:00:27,943
Patnáct let.

14
00:00:28,063 --> 00:00:30,637
Patnáct let
a ani jednou jsem tě nespatřila.

15
00:00:31,518 --> 00:00:33,067
Od té doby,
co jsi mě zavřela sem.

16
00:00:33,187 --> 00:00:34,741
Neměla jsem na výběr.

17
00:00:35,058 --> 00:00:37,977
Tvá lidská kůže
tě nakazila emocemi.

18
00:00:38,012 --> 00:00:39,113
Oslabila tě.

19
00:00:39,233 --> 00:00:41,899
Proto jsi musela uchvátit
mou moc dříve, než byl tvůj čas,

20
00:00:42,588 --> 00:00:44,283
říci všem, že jsem zemřela...

21
00:00:44,895 --> 00:00:47,553
a pohřbít mě sem,
jako své temné tajemství?

22
00:00:48,488 --> 00:00:51,724
Udělala jsem to, co jsem považovala
za nejlepší pro náš druh.

23
00:00:51,759 --> 00:00:54,327
Nikdy mě nenapadlo,
........