1
00:00:01,000 --> 00:00:06,800
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:11,101 --> 00:00:15,801
"Nejsnazší cestou ke zkáze je pomsta."

3
00:00:17,602 --> 00:00:19,402
<i>Zúčtování galaktických rozměrů!</i>

4
00:00:19,403 --> 00:00:25,503
<i>V zuřivém boji o přežití se ve vzdálené soustavě
Sullust střetly armády Republiky a separatistů.</i>

5
00:00:25,504 --> 00:00:31,104
<i>Zuřivý útok vede nejlstivější vykonavatelka
vůle hraběte Dookua, ASAJJ VENTRESS....</i>

6
00:00:39,105 --> 00:00:42,605
Skupino Trident 1, zaútočte
na motory na pravoboku.

7
00:00:44,606 --> 00:00:48,506
Skupino Trident 2, vyřaďte
generátory štítů na levoboku.

8
00:00:48,507 --> 00:00:51,007
Já poletím přímo na jejich můstek.

9
00:00:56,308 --> 00:00:57,908
Deflektory na levoboku jsou pryč!

10
00:01:19,909 --> 00:01:21,709
Lorde Tyranusi.

11
00:01:21,710 --> 00:01:23,510
Můj mistře.

12
00:01:23,611 --> 00:01:27,411
V Síle nastala porucha.

13
00:01:27,412 --> 00:01:32,312
Tvá vykonavatelka se
stala velice mocnou.

14
00:01:33,013 --> 00:01:36,513
Ano, můj pane.
Je pro mě opravdu důležitá.

15
00:01:36,514 --> 00:01:38,414
Až příliš důležitá.

16
00:01:38,415 --> 00:01:39,115
Mistře...-

17
00:01:39,116 --> 00:01:40,116
Ticho!

18
00:01:40,417 --> 00:01:43,817
Cítím, že její moc sílí.

19
00:01:43,818 --> 00:01:50,118
Nerad bych si myslel, že cvičíš svého
vlastního sithského učedníka, abys mě zničil.

20
00:01:50,419 --> 00:01:51,119
To nikdy.

21
00:01:51,520 --> 00:01:54,120
Má oddanost patří vám a pouze vám.

22
00:01:54,421 --> 00:01:58,521
Pak ji musíš dokázat.
Zlikviduj ji.

23
00:01:58,522 --> 00:02:00,222
Je to má nejdůvěryhodnější...-

........