1
00:00:00,000 --> 00:00:07,000
<b><u>STAR WARS: Klonové války</u></b>

2
00:00:11,000 --> 00:00:15,000
<i><b>Zlo se nerodí, je vycvičeno.</b></i>

3
00:00:16,002 --> 00:00:21,220
<i>Připravena se pomstít, zrazena
a zanechána smrti hrabětem Dooku</i>

4
00:00:21,221 --> 00:00:25,124
<i>Asajj Ventress započala smrtící
hru s jejím bývalým mistrem,</i>

5
00:00:25,125 --> 00:00:27,706
<i>pokoušejíc se o tajný
atentát vůči němu,</i>

6
00:00:27,707 --> 00:00:31,447
<i>za pomoci svých přátel,
tajemných Sester noci.</i>

7
00:00:31,448 --> 00:00:34,788
<i>Mylně věříc, že za
nedávným útokem stojí Jediové,</i>

8
00:00:34,789 --> 00:00:38,308
<i>se Dooku vydává přes
celou galaxii navštívit Sestry noci,</i>

9
00:00:38,309 --> 00:00:40,800
<i>ve své výpravě za pomstou.</i>

10
00:00:54,300 --> 00:00:56,323
Matko Talzin.

11
00:00:56,324 --> 00:00:59,371
Hrabě Dooku. Pojďte.

12
00:00:59,372 --> 00:01:02,600
Musíme mnohé prodiskutovat.

13
00:01:08,626 --> 00:01:11,500
Děkuji za přijetí, sestro.

14
00:01:11,501 --> 00:01:15,743
Věřím, že Stará aliance může
znovu být tím, co bývala.

15
00:01:15,744 --> 00:01:21,333
Váš klan bude pouze muset slíbit
věrnost vůči separatistům.

16
00:01:21,334 --> 00:01:26,619
Nepochybně bychom mohli použít
moc Sester noci proti Jediům.

17
00:01:26,620 --> 00:01:29,963
Jaká velkorysá nabídka, hrabě.

18
00:01:29,964 --> 00:01:35,778
Ale jsme věrní
pouze sobě navzájem.

19
00:01:35,779 --> 00:01:40,500
Jediný důvod, proč vám
pomáhám najít vašeho nového vraha,

20
00:01:40,501 --> 00:01:45,146
je ten, že jste se kdysi
rozhodl pomoci mě.

21
00:01:45,147 --> 00:01:51,524
Až bude tato záležitost za námi,
doufám, že se už naše cesty nestřetnou.

22
00:01:51,525 --> 00:01:54,237
Jak si přeješ, sestro.
........