1
00:00:24,578 --> 00:00:30,578
preklad mindhunter29

2
00:00:36,174 --> 00:00:39,166
"V roku 1914 v Európe vypukla
Prvá svetová vojna."

3
00:00:39,377 --> 00:00:43,313
"Britská a francúzska armáda utrpeli
pri nemeckom útoku ťažké straty."

4
00:00:45,617 --> 00:00:47,084
"V roku 1917 čínska vláda vypravila

5
00:00:47,285 --> 00:00:49,014
do Európy namiesto vojakov
150 tisíc robotníkov,

6
00:00:49,220 --> 00:00:54,522
aby bojovali po boku spojeneckej armády."

7
00:00:58,296 --> 00:01:00,890
"Každému čínskemu robotníkovi bola pridelená
páska na zápästie s identifikačným kódom."

8
00:01:01,099 --> 00:01:02,726
"Jazvy zanechané medenými
zápästnými páskami

9
00:01:02,934 --> 00:01:06,529
sa stali rozpoznávacím znamením
po vojne."

10
00:01:10,909 --> 00:01:11,876
"Čínski robotníci boli chabo vystrojení."

11
00:01:12,077 --> 00:01:15,066
"Mimo snahy prežiť na bojisku

12
00:01:15,178 --> 00:01:19,683
museli vykonávať manuálnu
prácu na frontovej línii."

13
00:01:34,298 --> 00:01:39,065
"Francúzsko, 1917"

14
00:01:59,523 --> 00:02:01,821
Tam vonku potrebujeme viac mužov.

15
00:02:02,026 --> 00:02:04,085
- Je to príliš nebezpečné.
- Rýchlo, rýchlo!

16
00:02:04,495 --> 00:02:08,659
- Došla nám munícia!
- Rýchlo! Rýchlo! Pohyb!

17
00:02:16,007 --> 00:02:18,066
Tianyuan! Tianyuan, neboj sa!

18
00:02:18,442 --> 00:02:19,932
Upokoj sa! Len sa upokoj!

19
00:02:20,211 --> 00:02:22,975
Vrátime sa do Číny. Nezomrieme tu.

20
00:02:23,481 --> 00:02:24,971
Nemajte strach! Pobežíme spolu!

21
00:02:25,182 --> 00:02:26,649
Neobzerajte sa späť!
Len trieľte napred!

22
00:02:29,674 --> 00:02:30,923
To je môj amulet.

23
00:02:31,474 --> 00:02:32,813
........