1
00:00:21,230 --> 00:00:25,400
V říjnu 1984,
krátce před příchodem Gorbačova k moci,

2
00:00:25,400 --> 00:00:29,571
se vynořila sovětská ponorka třídy Tajfun
na jih od Grand Banks.

3
00:00:30,405 --> 00:00:34,576
Pak se potopila do hlubiny,
zřejmě následkem radiační nehody.

4
00:00:34,993 --> 00:00:38,747
Neověřené zprávy tvrdí,
že několik členů posádky bylo zachráněno.

5
00:00:39,998 --> 00:00:42,918
Avšak podle opakovaných prohlášení
americké i sovětské vlády

6
00:00:43,126 --> 00:00:46,255
se nic z toho, co nyní uvidíte...

7
00:00:46,672 --> 00:00:52,094
<i>...nikdy nestalo.</i>

8
00:01:20,455 --> 00:01:22,541
Záliv "Poljarnyj",

9
00:01:22,541 --> 00:01:24,626
sovětská severní ponorková základna

10
00:01:24,626 --> 00:01:27,963
poblíž Murmanska.

11
00:01:33,385 --> 00:01:35,470
<i>Zima, soudruhu kapitáne.</i>

12
00:01:42,561 --> 00:01:45,480
<i>Hm, zima.</i>

13
00:01:58,410 --> 00:01:59,244
<i>A drsná.</i>

14
00:02:17,596 --> 00:02:19,681
<i>Je čas, soudruhu kapitáne.</i>

15
00:02:22,184 --> 00:02:23,435
<i>Je čas.</i>

16
00:02:25,312 --> 00:02:28,440
<i>Už je čas.</i>

17
00:03:14,319 --> 00:03:24,329
H O N N A P O N O R K U
R U D Ý Ř Í J E N

18
00:04:47,329 --> 00:04:49,331
Hej, co tu děláš?

19
00:04:49,331 --> 00:04:52,292
Měla jsi už nahoře spát.

20
00:04:52,292 --> 00:04:54,294
Stanley mě budí.

21
00:04:54,294 --> 00:04:58,298
Oh, ho, ho. Už je mi to jasné.

22
00:04:58,298 --> 00:05:00,300
No teda, ty ale přibíráš.

23
00:05:00,300 --> 00:05:02,302
Ať nezačíná s těmi svými hloupostmi.

24
00:05:02,302 --> 00:05:06,306
........