1
00:00:00,792 --> 00:00:02,544
<i>V minulých dílech...</i>
Mark Cyr, angličtina ve třeťáku.

2
00:00:02,586 --> 00:00:05,756
Dala jsem nikotinovou žvejkačku
učiteli své dcery.

3
00:00:06,757 --> 00:00:08,592
Zajdeš se mnou někam?

4
00:00:09,635 --> 00:00:11,762
Jsem Gaby. Maxova asistentka.

5
00:00:11,762 --> 00:00:15,140
Je tak hezké vidět Maxe hrát si
s ostatními dětmi.

6
00:00:15,224 --> 00:00:16,600
Dokázala jste to tak snadno.

7
00:00:16,683 --> 00:00:18,602
Mám výsledky testu otcovství.

8
00:00:18,685 --> 00:00:21,271
Mám syna.

9
00:00:21,313 --> 00:00:23,023
Jsem táta.

10
00:00:24,316 --> 00:00:27,110
Boky nahoru, paty dolů.

11
00:00:27,194 --> 00:00:28,695
Výborně.

12
00:00:28,779 --> 00:00:31,823
Zpátky na kolena a nadechnout.

13
00:00:31,865 --> 00:00:33,450
Zadržet dech.

14
00:00:33,492 --> 00:00:35,661
Nahrbit záda jako kočka.

15
00:00:35,744 --> 00:00:38,288
A vydechnout.

16
00:00:38,372 --> 00:00:40,999
Protáhnout se jako kráva.

17
00:00:42,459 --> 00:00:44,294
Měl jsi pravdu, tahle jóga je skvělá.

18
00:00:44,336 --> 00:00:46,004
Neměl bys mluvit.

19
00:00:46,088 --> 00:00:47,589
Dobře. Už mlčím.

20
00:00:47,673 --> 00:00:50,050
A boky nahoru v poloze psa tváří dolů.

21
00:00:51,969 --> 00:00:55,597
Crosby! Zase to děláš špatně.

22
00:00:55,681 --> 00:00:56,723
Jsem si toho vědom.

23
00:00:56,807 --> 00:00:58,475
Jak starý je váš syn?

24
00:00:58,517 --> 00:01:00,811
To je Jabbar. Je mu pět.

25
........