1
00:00:17,216 --> 00:00:19,050
It's alive!

2
00:00:19,051 --> 00:00:22,051
s05e03
Terms of Endaredevil

3
00:00:23,051 --> 00:00:26,051
robotchicken.familyguy.cz

4
00:00:35,020 --> 00:00:37,188
přeložil koczi.ok

5
00:00:37,436 --> 00:00:42,664
A teď: Tajný původ Mo-Larra,
Zubaře z Eternie.

6
00:00:43,276 --> 00:00:47,967
Moe Larrstein byl obyčejným
člověkem, až do jednoho...

7
00:00:48,002 --> 00:00:49,414
osudného dne.

8
00:00:49,916 --> 00:00:53,785
Dne, kdy dělal SCIA!

9
00:00:54,754 --> 00:01:00,698
S percentilem 70 z matiky ho
Universita v Eternii sotva přijala.

10
00:01:00,826 --> 00:01:03,762
Přijat!

11
00:01:04,063 --> 00:01:07,882
Teď už zbývala jediná věc -

12
00:01:08,017 --> 00:01:11,644
zažádat si o studentskou půjčku!

13
00:01:12,038 --> 00:01:16,439
Nedotovaný úvěr byl dostupný od 6.8%.

14
00:01:16,474 --> 00:01:18,989
Ale v doposud největším zvratu -

15
00:01:19,024 --> 00:01:22,273
Moe zažádal o
Dotovanou federální půjčku

16
00:01:22,274 --> 00:01:24,920
s úrokem 5.6%!

17
00:01:24,955 --> 00:01:29,447
Moe si uvědomil, že jeho
půjčku šlo odepisovat z daní.

18
00:01:29,482 --> 00:01:33,933
Mohl si nárokovat odpisy
i když neuvedl konkrétní položky,

19
00:01:33,968 --> 00:01:38,997
pokud dodržoval stanovy
půjček na studijní výdaje

20
00:01:39,032 --> 00:01:43,364
jako jsou koleje, strava, školné,
poplatky, učebnice a jiné pomůcky.

21
00:01:43,469 --> 00:01:47,572
Jeho odpisy byly platné,
ale jen pokud se účastnil výuky

22
00:01:47,607 --> 00:01:52,010
v alespoň kombinovaném
a akreditovaném studijním programu!

23
........