1
00:00:34,329 --> 00:00:38,315
Raz, dva, tři.
Tak jo.

2
00:00:38,583 --> 00:00:40,217
Skvělé.
Dobře.

3
00:00:40,302 --> 00:00:41,835
- To nedělej.
- A co?

4
00:00:42,103 --> 00:00:43,877
Až vstaneš,
nedívej se na nohy.

5
00:00:43,905 --> 00:00:45,639
Jak mám vědět,
kde mám nohy,

6
00:00:45,690 --> 00:00:48,609
- když se na ně nesmím podívat?
- Znovu.

7
00:00:49,577 --> 00:00:51,979
Tak jo, připadám si jako blbec.

8
00:00:52,047 --> 00:00:55,415
Budu někdy během téhle lekce
surfingu surfovat nebo ne?

9
00:00:55,553 --> 00:00:56,951
Jo, ale musíš ovládnout základy.

10
00:00:57,018 --> 00:00:58,536
Základy mě nezajímají.

11
00:00:58,620 --> 00:01:00,121
Dělám to, protože Grace
se chce naučit surfovat,

12
00:01:00,188 --> 00:01:02,189
a bylo by hezké,
kdybych to dělal s ní.

13
00:01:02,257 --> 00:01:05,192
A jsem si jistý, že tohle
na mysli neměla.

14
00:01:05,243 --> 00:01:07,627
- Dobře. Myslíš, že jsi připravený?
- Jistěže jsem. Jdeme.

15
00:01:07,663 --> 00:01:09,164
Tak si jdi chytit vlnu, brácho.

16
00:01:16,006 --> 00:01:18,072
Možná bychom mohli tentokrát
ještě zapracovat na těch základech.

17
00:01:18,140 --> 00:01:19,940
Dobře? A pak půjdeme.

18
00:01:22,427 --> 00:01:25,012
- Co to, sakra, je?
- Varování před tsunami.

19
00:01:25,040 --> 00:01:26,714
Tsunami...?
Děláš si legraci?

20
00:01:26,781 --> 00:01:28,469
Musíme oblast hned evakuovat.
Pojď.

21
00:01:30,018 --> 00:01:32,320
Danny, pojď.
Vypadneme odsud.

........