1
00:01:27,671 --> 00:01:31,799
- Měl bys být v posteli.
- Já.., já nemůžu spát.

2
00:01:33,886 --> 00:01:36,803
Co to děláš?

3
00:01:36,930 --> 00:01:40,299
To ještě sám nevím.

4
00:01:48,984 --> 00:01:51,440
Hoď.

5
00:02:06,543 --> 00:02:08,868
- Teď jdi spát.
- Dobře, ale ...

6
00:02:09,004 --> 00:02:11,756
Jacobe!

7
00:03:02,683 --> 00:03:05,886
Na podzim roku 2005 byly osudy šesti
cizích lidí navždy spojeny,

8
00:03:06,019 --> 00:03:11,808
sérií hrůzných událostí, které později
policie nazvala jako "Zkoušky".

9
00:03:13,235 --> 00:03:17,813
Tohle je jejich příběh.

10
00:04:32,856 --> 00:04:35,561
Ty odcházíš?

11
00:04:35,692 --> 00:04:40,983
Musím jít za pacientem.
Přijdu pozdě.

12
00:04:41,114 --> 00:04:47,367
- Tati, budeme si spolu zítra hrát?
-Samozřejmě.

13
00:04:47,496 --> 00:04:50,283
Ale znáte naší dohodu:

14
00:04:50,415 --> 00:04:55,291
Budete tu hodní a budete dělat,
co maminka řekne.

15
00:05:05,639 --> 00:05:08,674
Zatím ahoj.

16
00:05:09,852 --> 00:05:14,727
Muž, který se dotkl života mnoha lidí a
změnil je, povětšinou, k lepšímu.

17
00:05:14,857 --> 00:05:19,732
Dámy a pánové, můj dobrý přítel
Robert Moretti.

18
00:05:21,321 --> 00:05:26,446
Pokusím se to zkrátit, ať
nám tu ještě vůbec něco zbyde k jídlu.

19
00:05:28,370 --> 00:05:33,709
Tohle jsou tvrdé časy pro spoustu lidí, spousta
z nich neměla tolik štěstí, jako máme my.

20
00:05:33,834 --> 00:05:40,750
A to, jestli je chceme vidět nebo ne,
tento fakt nemění. Jsou všude kolem nás.

21
00:05:40,883 --> 00:05:48,463
Takže, dnes večer přátelé, po vás
budu chtít 1000 dolarů za večeři.

22
00:05:48,599 --> 00:05:52,431
Popřemýšlejme, co ještě můžeme udělat...
........