1
00:00:17,207 --> 00:00:22,113
Náš Vznešený Mistr oznamuje,
že z této továrny odjede...

2
00:00:22,218 --> 00:00:28,646
pokud jeden z vás porazí
jeho šampióna v boji.

3
00:00:33,749 --> 00:00:36,431
Je třeba to udělat
trochu zajímavější.

4
00:00:57,679 --> 00:01:00,302
Vracíš mi moji nejsilnější zbraň.

5
00:01:00,302 --> 00:01:02,024
V čem je háček?

6
00:01:02,081 --> 00:01:03,734
Žádný není.

7
00:01:03,832 --> 00:01:06,629
Těžko by prověřil zručnost
svého šampióna,

8
00:01:06,629 --> 00:01:09,838
kdybys nemohl bojovat naplno.

9
00:01:10,612 --> 00:01:12,993
Chcete, abych bojoval
nejlíp jak umím?

10
00:01:25,654 --> 00:01:28,710
Máte to mít.

11
00:02:23,038 --> 00:02:25,940
Budiž pochválena Kobra.

12
00:02:26,007 --> 00:02:28,108
Budiž pochválena Kobra.

13
00:03:01,475 --> 00:03:04,014
MLADÁ LIGA SPRAVEDLIVÝCH
S01E04

14
00:03:16,045 --> 00:03:19,391
DROP ZONE /
VÝSADKOVÁ ZÓNA

15
00:03:20,300 --> 00:03:22,769
Blížíme se k Santa Prisce.

16
00:03:29,845 --> 00:03:31,584
Isla Santa Prisca.

17
00:03:31,584 --> 00:03:34,040
Tento ostrovní národ
je prvotním výrobcem

18
00:03:34,040 --> 00:03:37,060
nebezpečného a nelegálního
neosteroidu.

19
00:03:37,060 --> 00:03:40,808
Látka na zvýšení síly.
Na ulicích známá jako "Venom".

20
00:03:40,808 --> 00:03:42,688
Infračervené tepelné
scany naznačují,

21
00:03:42,688 --> 00:03:45,558
že jejich továrna pořád
pracuje na plný výkon,

22
00:03:45,558 --> 00:03:49,454
přitom ale byly všechny zásilky Venomu
nevysvětlitelně ukončeny.
........