1
00:00:58,066 --> 00:01:02,195
MRTVÁ NEVĚSTA

2
00:01:43,945 --> 00:01:46,406
VAN DORTŮV OBCHOD RYBAMI

3
00:01:52,203 --> 00:01:54,330
- Klaním se.
- Klaním se.

4
00:01:55,248 --> 00:02:01,713
Slyšte, slyšte! Za 10 minut budou
Van Dortovi nacvičovat svatbu.

5
00:02:12,098 --> 00:02:14,767
VAN DORTOVY RYBY
V KONZERVÁCH

6
00:02:17,937 --> 00:02:19,856
Dávej pozor!

7
00:02:27,655 --> 00:02:30,325
<i>- Jaký překrásný den.
- Celkem normální den.</i>

8
00:02:30,658 --> 00:02:33,036
<i>Je den pro tu nádhernou svatbu.</i>

9
00:02:33,202 --> 00:02:35,747
<i>Přesně nácvik jen spíš,
to snad, má drahá, víš?</i>

10
00:02:35,913 --> 00:02:38,666
<i>Tedy nácvik
na tu nádhernou svatbu.</i>

11
00:02:38,833 --> 00:02:41,169
<i>Když půjde všechno hladce,
když se nic nezkazí.</i>

12
00:02:41,336 --> 00:02:43,880
<i>Tak bude důvod smát se,
jen žádné podrazy.</i>

13
00:02:44,047 --> 00:02:46,507
<i>Tak všechno musí jít,
všechno má v lati být.</i>

14
00:02:46,674 --> 00:02:50,595
<i>I nejmenší titěrnosti
pozornosti neujdou.</i>

15
00:02:51,846 --> 00:02:54,515
<i>- Vždyť máme svůj plán.
- Náš syn se nám žení.</i>

16
00:02:54,682 --> 00:02:57,143
<i>- Vždyť máme svůj plán.
- To rodinu změní.</i>

17
00:02:57,352 --> 00:03:00,688
<i>Přece vše, co ještě chcem,
je postavení.</i>

18
00:03:01,105 --> 00:03:03,775
<i>- Budem samý ples.
- Světlé zítřky už dnes.</i>

19
00:03:03,900 --> 00:03:05,818
<i>Komorných a sluhů dosti.</i>

20
00:03:06,235 --> 00:03:08,821
<i>I Její Výsost už nás hostí.</i>

21
00:03:09,197 --> 00:03:11,741
<i>Prostě mít cokoliv,
na to by každej kýv.</i>

22
........