1
00:00:13,747 --> 00:00:15,097
Promiňte.

2
00:00:18,585 --> 00:00:19,752
Kudy?

3
00:00:19,836 --> 00:00:21,454
Tudy.

4
00:00:24,424 --> 00:00:26,275
Promiňte, potřebuji
vidět vaši kartu.

5
00:00:26,343 --> 00:00:27,576
Držte hubu.
Zavřete dveře.

6
00:00:35,619 --> 00:00:37,253
Poslouchejte mě.

7
00:00:37,321 --> 00:00:39,755
Zůstaňte na svých místech,

8
00:00:39,806 --> 00:00:41,757
v klidu,

9
00:00:41,825 --> 00:00:43,025
a prosím nehýbejte se.

10
00:00:43,093 --> 00:00:44,193
Každý, kdo se pokusí
poslat SMS

11
00:00:44,261 --> 00:00:46,095
nebo někomu zavolat,
bude mrtvý.

12
00:00:47,114 --> 00:00:48,497
Teď ...

13
00:00:48,565 --> 00:00:51,267
... Který z vás je
Matt Driscoll?

14
00:00:58,659 --> 00:01:00,476
Ukaž se,
Driscolle,

15
00:01:00,544 --> 00:01:02,778
nebo zabijeme všechny
v tomhle posraným autobuse.

16
00:01:02,829 --> 00:01:03,779
Postav se!

17
00:01:03,830 --> 00:01:06,215
Počkejte! Počkejte.

18
00:01:06,283 --> 00:01:08,884
Já jsem Matt Driscoll.

19
00:01:24,184 --> 00:01:28,187
NCIS: LA S02E13
Archanděl

20
00:01:51,278 --> 00:01:53,257
Pohyb, pane Callene.

21
00:01:54,408 --> 00:01:56,057
Musím rozhýbat větší
hmotnost než máte vy.

22
00:01:56,241 --> 00:01:58,475
Také máte více výmluv.

23
00:01:59,378 --> 00:02:01,446
Použijte své nohy, ne ruce.
........