1
00:00:01,000 --> 00:00:07,000
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY

2
00:00:11,401 --> 00:00:15,601
"Rovnováha se skrývá v tom,
kdo čelí své vině."

3
00:00:17,902 --> 00:00:19,602
<i>Záhadná zpráva!</i>

4
00:00:20,103 --> 00:00:25,603
<i>Daleko za hranicí Vnějšího okraje, hluboko
v soustavě Chrelythiumn, bylo zachyceno vysílání.</i>

5
00:00:26,004 --> 00:00:29,804
<i>Není možné určit
důvod a zdroj volání,</i>

6
00:00:29,805 --> 00:00:36,105
<i>ale hluboko ve zprávě byl ukryt jediský nouzový
kód, který nikdo nepoužil více než 2000 let.</i>

7
00:00:36,306 --> 00:00:41,606
<i>Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker a jeho padawanka
Ahsoka jsou vysláni, aby situaci prošetřili.</i>

8
00:00:42,507 --> 00:00:47,607
<i>Protože se obávají možné pasti separatistů, mají
se setkat s těžce vyzbrojeným jediským křižníkem....</i>

9
00:00:49,608 --> 00:00:51,608
Rexi.
Rexi, slyšíš mě?

10
00:00:51,809 --> 00:00:54,209
Jsme na místě setkání
a čekáme na váš přílet.

11
00:00:54,510 --> 00:00:55,410
Kde jste?

12
00:00:55,611 --> 00:00:59,011
Pane, jsme na místě setkání a na
našich skenerech po vás není ani stopa.

13
00:00:59,012 --> 00:01:01,412
Ale no tak!
To není možné.

14
00:01:01,613 --> 00:01:02,413
Něco tu nehraje.

15
00:01:02,414 --> 00:01:06,414
Jsme přesně na souřadnicích, odkud pocházel
nouzový signál, ale nic tu není.

16
00:01:06,715 --> 00:01:09,615
Rex je přesně na těch samých
souřadnicích a není tu.

17
00:01:10,116 --> 00:01:12,116
Začíná to být zajímavé.

18
00:01:13,117 --> 00:01:14,317
Nemůžeme vás najít.

19
00:01:14,318 --> 00:01:15,218
Kde jste, pane?

20
00:01:15,419 --> 00:01:17,219
Něco ruší signál.

21
00:01:21,120 --> 00:01:22,220
To není dobré.

22
00:01:23,521 --> 00:01:26,121
Všechno vypadlo.
Dokonce i podpora života.
........