1
00:00:40,129 --> 00:00:43,963
ČERNÁ LISTINA

2
00:00:47,649 --> 00:00:51,483
Promiňte, pane ministře.
V tisku je něco, co byste měl vidět.

3
00:00:51,649 --> 00:00:54,959
- O mně?
- Ano, je to bohužel v Očku.

4
00:00:55,409 --> 00:00:56,080
V Očku?

5
00:00:56,449 --> 00:00:58,644
Ano, oni něco vyčmuchali.

6
00:01:01,129 --> 00:01:04,724
Snad ne to hodnocení
o dr. Savundrovi.

7
00:01:04,929 --> 00:01:08,049
- Či tu párty u Johna Poulsona?
- O tom nevím, pane ministře.

8
00:01:08,049 --> 00:01:13,328
To si jen představuji typy výmyslů,
co v tom sprostém plátku píšou. Oč jde?

9
00:01:13,569 --> 00:01:16,845
- Asi byste si to měl přečíst sám.
- Ukažte.

10
00:01:20,609 --> 00:01:23,043
- Proboha!
- Ano, hrozné, viďte?

11
00:01:23,969 --> 00:01:27,359
- Smím dále, pane ministře?
- Pojďte a poslouchejte.

12
00:01:27,609 --> 00:01:29,998
Co to je?
Očko, skvěle!

13
00:01:31,649 --> 00:01:34,721
"Obsah tajné Guthrieho zprávy
o bezpečnostních praktikách,

14
00:01:34,929 --> 00:01:39,089
jíž jsme vám odhalili minulý týden,
nadále ministry rozrušuje.

15
00:01:39,089 --> 00:01:44,004
Zdá se, že jedním z nynějšího kabinetu,
kdož byli v opozici vystaveni špehování,

16
00:01:44,489 --> 00:01:46,764
odposlouchávání telefonu
a stálému sledování,

17
00:01:46,969 --> 00:01:49,961
nebyl nikdo jiný,
než tristní Jim Hacker."

18
00:01:50,449 --> 00:01:50,769
Co je to tristní?

19
00:01:50,769 --> 00:01:52,600
Co je to tristní?

20
00:01:53,049 --> 00:01:55,882
Jedinec, který vyniká.

21
00:01:58,569 --> 00:02:01,527
Tím či oním způsobem.

22
00:02:01,969 --> 00:02:06,918
........