1
00:00:09,116 --> 00:00:10,634
Ahoj.

2
00:00:10,668 --> 00:00:12,870
- Těší mě. - Rodiče mi
řekli, abych byl chlap.

3
00:00:12,904 --> 00:00:15,605
"Buď někdo... syn, na
kterého můžeme být hrdí"

4
00:00:15,623 --> 00:00:17,975
a já jim řekl, ať
vypadnou z mého života.

5
00:00:18,009 --> 00:00:20,344
Někdo bude mít zubní službu.

6
00:00:20,378 --> 00:00:23,147
Za ruce nedržím.

7
00:00:23,982 --> 00:00:24,848
Odpískáme to.

8
00:00:24,850 --> 00:00:27,618
- Cože?
- Tohle není zápas, který bychom mohli vyhrát, dobře?

9
00:00:27,653 --> 00:00:30,271
- Hrajeme tu už hodiny.
- To to jen tak vzdáme?

10
00:00:30,305 --> 00:00:33,291
- Mluvíme tu o dětech.
- Co když půjdeme na hranici?

11
00:00:33,325 --> 00:00:35,159
- To je riziko.
- Jo, ale alespoň něco.

12
00:00:35,194 --> 00:00:36,480
A nejsme ten typ lidí,
kteří by něco nezkusili.

13
00:00:37,630 --> 00:00:39,965
Tak dobře. Pracujte tvrdě,
rychle a buďte soustředěni

14
00:00:39,999 --> 00:00:42,367
- a ty používej hlavu, dobře?
- Jo.

15
00:00:42,401 --> 00:00:43,902
Jo.

16
00:00:50,142 --> 00:00:51,910
Půjdeš k zemi, amigo.

17
00:00:58,651 --> 00:01:00,368
Nakopni to! Nakopni to!

18
00:01:00,419 --> 00:01:01,887
Hej, hej, hej, hej!

19
00:01:01,921 --> 00:01:04,689
No tak.

20
00:01:09,445 --> 00:01:12,163
Tady máš Minardová.
To je ono.

21
00:01:17,587 --> 00:01:19,938
V pořádku? V pořádku?

22
00:01:22,425 --> 00:01:25,443
Běžte odsud, běžte odsud.

23
........