1
00:00:31,031 --> 00:00:32,498
<b>Všechno to začalo na mostě.</b>

2
00:01:27,253 --> 00:01:28,311
<b>Craigu!</b>

3
00:01:31,991 --> 00:01:34,516
<b>Co jsi plánoval udělat
s tvým kolem, zlato?</b>

4
00:01:36,229 --> 00:01:39,460
<b>Já se nestarám o svoje kolo.
Já se chci zabít.</b>

5
00:01:40,500 --> 00:01:43,594
<b>Ale my jsme za to kolo
utratili spoustu peněz, sportovče.</b>

6
00:01:44,070 --> 00:01:45,833
<b>Jen jsme po tobě chtěli,
aby jsi se o ně staral.</b>

7
00:01:45,833 --> 00:01:49,306
<b>Mysli i na mě, Craigu. Třeba
to kolo budu chtít až vyrostu.</b>

8
00:01:50,243 --> 00:01:52,040
<b>To je mi líto.
To jsem nedomyslel...</b>

9
00:01:52,040 --> 00:01:54,080
<b>Přesně tak. Ty jsi
na nás vůbec nepomyslel,</b>

10
00:01:54,080 --> 00:01:56,672
<b>když jsi se rozhodoval
to udělat. Že ano, zlato?</b>

11
00:01:56,672 --> 00:01:58,717
<b>Dost sobecké,
řekl bych.</b>

12
00:01:59,285 --> 00:02:02,118
<b>Pomyslel jsi, jaký to může
mít vliv na tvou sestru?</b>

13
00:02:03,256 --> 00:02:05,019
<b>To... to je mi líto, já...</b>

14
00:02:11,698 --> 00:02:14,690
<b>Tohle je moment, kdy se obvykle
probudím v záchvatu paniky.</b>

15
00:02:14,690 --> 00:02:15,995
<b>Ale z nějakého důvodu,</b>

16
00:02:17,804 --> 00:02:19,203
<b>tentokrát to bylo jinak.</b>

17
00:02:20,019 --> 00:02:23,718
TAK TROCHU VTIPNÝ PŘÍBĚH

18
00:02:52,460 --> 00:02:55,160
NEDĚLE

19
00:03:02,081 --> 00:03:03,343
<b>Chci se zabít.</b>

20
00:03:05,952 --> 00:03:08,113
<b>Vyplňte to. Takže...</b>

21
00:03:31,778 --> 00:03:33,268
<b>Jak to jde?</b>

22
00:03:38,851 --> 00:03:40,045
<b>Nemáš cigaretu?</b>

23
........