1
00:02:10,000 --> 00:02:20,000
preložila -amyleecal-

2
00:02:24,087 --> 00:02:27,087
Serge, navzájom sa dobre poznáme,
si cennou pracovnou silou.

3
00:02:28,447 --> 00:02:31,447
Desať rokov si vždy pracoval poctivo,
bez nejakých problémov.

4
00:02:33,847 --> 00:02:36,206
Tvoje štatistiky sú príkladné.

5
00:02:36,207 --> 00:02:39,207
Si tu stále,
nikdy nie si chorý, nikdy sa nesťažuješ.

6
00:02:40,407 --> 00:02:43,407
Táto krajina má svoje kvalitné
mäso vďaka tebe.

7
00:02:44,847 --> 00:02:47,766
Dnes, ako už viete,

8
00:02:47,767 --> 00:02:49,646
pracuje naposledy,

9
00:02:49,647 --> 00:02:52,647
prišiel čas sa rozlúčiť
a ísť na zaslúžený odpočinok.

10
00:02:54,567 --> 00:02:57,567
Možno nevieš, Serge,
ale práve kvôli tebe

11
00:03:00,487 --> 00:03:03,487
prišli kolegovia s nápadom

12
00:03:04,087 --> 00:03:07,087
usporiadať rozlúčku.

13
00:03:08,167 --> 00:03:11,167
Toto prekvapenie je dôkaz, že sme nielen
kolegovia ale aj priatelia.

14
00:03:12,327 --> 00:03:15,327
A to je dôvod, prečo sme
jednotkou v bravčovom mäse.

15
00:03:16,367 --> 00:03:19,367
Pracovať, áno... ale pracovať s priateľmi
je oveľa lepšie.

16
00:03:24,007 --> 00:03:27,007
Ešte niečo treba povedať?

17
00:03:28,007 --> 00:03:31,007
Poď, párty začína.

18
00:04:12,487 --> 00:04:15,487
Mliečne výrobky sú dobré len
päť minút po ich otvorení!

19
00:04:17,167 --> 00:04:18,766
Nočná mora!

20
00:04:18,767 --> 00:04:21,767
Všade samé toxické látky,
pretože ich úsek ide príkladom.

21
00:04:23,207 --> 00:04:26,207
Ak by sme sa držali len ich správ,
trvalo by to viac ako 9 hodín.

22
00:04:28,207 --> 00:04:31,207
9 hodín by
sa zdržali v sklade v obchode.
........